Sundhed Digitalisering på Sundhedsområdet

Fælles Sprog III

En fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på sundheds- og ældreområdet

Dokumentation på sundheds- og ældreområdet

Fælles Sprog III (FSIII) er en fælleskommunal metode og standard for dokumentation af den kommunale opgaveløsning på sundheds- og ældreområdet. FSIII skal bidrage til bedre sammenhæng og mere datagenbrug i kommunernes it-baserede omsorgsjournaler. Dette sker gennem implementering af ensartede begreber, klassifikationer og tilpassede arbejdsgange.

FSIII har fokus på den tværfaglige borgerjournal, hvor dokumenterede oplysninger indhentes eller genbruges og deles mellem de forskellige faggrupper og kommunale funktioner. Metoden omfatter både myndighed og leverandør, og alle involverede faggrupper og funktioner er ansvarlige for at opdatere, genbruge og vedligeholde oplysninger, som vedrører borgerens forløb.

Det forventes, at FSIII er implementeret i alle kommunale omsorgssystemer inden udgangen af første kvartal 2020.

Det er muligt at læse mere om FSIII på hjemmesiden.

Fælles Sprog III