Digitalisering på Sundhedsområdet

Fælles Sprog III

En fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på sundheds- og ældreområdet

Social- og sundhedsfaglig dokumentation

FSIII er en fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på sundheds- og ældreområdet.

Formålet er at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale indsats rettet mod borgeren.

Læs mere på Fælles Sprog III hjemmesiden nedenfor:

Fælles Sprog III