Det nære sundhedsvæsen Sundhedsklynger

KL's Taskforce

KL har oprettet en taskforce for sundhedsreform, der bl.a. skal bistå kommunerne med etableringen af de kommende sundhedsklynger. På denne side kan du læse mere om taskforcens opgaver, finde kommende arrangementer og kontaktoplysninger på medarbejdere i KL's sekretariat.

KL's taskforce for sundhedsreform

Taskforcen arbejder både med KL’s interessevaretagelse for en sundhedsreform og med understøttelse af de kommende sundhedsklynger.

Taskforcen har bl.a.  til formål at understøtte klyngedannelse og -opstart både politisk og administrativt. Dels ift. at etablere netværk og sparring på tværs af landet, dels ift. at sikre, at relevant viden når ud til klyngerne og tilbage til KL samt endelig at understøtte klyngerne gennem indgåelse af nationale aftaler, når der er behov for det.

På længere sigt vil dele af taskforcens arbejde fortsætte som egentlig driftsaktivitet. Det gælder eksempelvis, når der skal indgås konkrete nationale aftaler om fx omlægning af behandling til det nære på baggrund af lokale erfaringer og udvikling af data til brug i klyngerne. Herudover vil KL også have en rolle ift. at følge arbejdet i klyngerne og fortsat understøtte erfaringsudveksling mellem klyngerne.

Herunder kan du se, hvem der er kontaktperson for KKR-sekretærerne og de fælleskommunale sundhedssekretariater i de fem regioner:

Region Hovedstaden: Anne-Sofie Fischer Petersen, ASFP@kl.dk

Region Sjælland: Jacob Meller Jacobsen, JJC@kl.dk

Region Syddanmark: Frederikke Beer, FRBE@kl.dk

Region Midtjylland: Amalie Lollike, AMLO@kl.dk                 

Region Nord: Trine Overgaard Møller, TROM@kl.dk

Aktiviteter

  • 30. marts: Netværksmøde for KKR-sekretariater og fælleskommunale sekretariater
  • 1. april: Opstartsmøde for de borgmestre, som bliver klynge-medformænd
  • 25. april: Informationsmøde med sundheds- og socialdirektører
  • Maj: Regionale klyngemøder for borgmestre i de enkelte KKR’er
  • 10. maj: Netværksmøde for KKR-sekretariater og fælleskommunale sekretariater
  • 10. juni: Netværksmøde for KKR-sekretariater og fælleskommunale sekretariater
  • 13. juni: Informationsmøde med sundheds- og socialdirektører

 

 

×

Log ind