Det nære sundhedsvæsen Sundhedsklynger

KL's taskforce og organisering

KL har oprettet en taskforce, der bl.a. skal understøtte kommunerne i samarbejdet i sundhedsklyngerne. På denne side kan du læse mere om taskforcen, finde kontaktoplysninger og kommende arrangementer. Læs også om KL's Sundhedsstrategiske Gruppe.

KL's taskforce for sundhedsreform

Taskforcen arbejder både med KL’s interessevaretagelse for en sundhedsreform og med understøttelse af sundhedsklyngerne.

Taskforcen har bl.a. til formål at understøtte klyngedannelse og -opstart både politisk og administrativt. Dels ift. at etablere netværk og sparring på tværs af landet, dels ift. at sikre, at relevant viden når ud til klyngerne og tilbage til KL samt endelig at understøtte klyngerne gennem indgåelse af nationale aftaler, når der er behov for det.

På længere sigt vil dele af taskforcens arbejde fortsætte som egentlig driftsaktivitet. Det gælder eksempelvis, når der skal indgås konkrete nationale aftaler om fx omlægning af behandling til det nære på baggrund af lokale erfaringer og udvikling af data til brug i klyngerne. Herudover vil KL også have en rolle ift. at følge arbejdet i klyngerne og fortsat understøtte erfaringsudveksling mellem klyngerne.

Herunder kan du se, hvem der er kontaktperson for KKR-sekretærerne og de fælleskommunale sundhedssekretariater i de fem regioner:

Region Hovedstaden: Anne-Sofie Fischer Petersen, ASFP@kl.dk

Region Sjælland: Jacob Meller Jacobsen, JJC@kl.dk

Region Syddanmark: Frederikke Beer, FRBE@kl.dk

Region Midtjylland: Amalie Lollike, AMLO@kl.dk                 

Region Nord: Trine Overgaard Møller, TROM@kl.dk

Aktiviteter

 • 29. august 2022: Netværksmøde for KKR- og fælleskommunale sundhedssekretariater
 • 15. september 2022: Møde i KL’s Sundhedsstrategiske Gruppe
 • 19. september 2022: Orienteringsmøde for sundheds- og socialdirektører (SD98)
 • 14. oktober 2022: Netværksmøde for KKR- og fælleskommunale sundhedssekretariater
 • 28. oktober 2022: Møde for borgmestre, der er kommunale medformænd i sundhedsklyngerne (B22)
 • 7. december 2022: Møde i KL’s Sundhedsstrategiske Gruppe
 • 9. december 2022: Orienteringsmøde for sundheds- og socialdirektører (SD98)
 • Forår 2023: Regionale møder for borgmestre i de enkelte KKR’er

Sundhedsstrategisk Gruppe

Med etableringen af sundhedsklyngerne er KL's Sundhedsstrategiske Gruppe blevet udvidet og kommissoriet justeret. Formålet med Sundhedsstrategisk Gruppe er at sikre vidensdeling og koordinering på tværs af de enkelte KKR'er samt mellem KKR’erne og KL på sundhedsområdet med et særligt fokus på arbejdet i regi af sundhedsklyngerne. 

Kommissorium og liste over medlemmer af Sundhedsstrategisk Gruppe kan downloades her.

 • PDF

  Medlemmer i KL's Sundhedsstrategiske Gruppe 2022 november 2022 (2)

 • PDF

  Nyt kommissorium for KL's Sundhedsstrategiske Gruppe.pdf

×

Log ind