Det nære sundhedsvæsen

Flere nyheder

Nyheder om Det nære sundhedsvæsen

1-10 af 46 resultater
 • Nyhed

  Hold 1 dimitterer fra den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje

  For snart et år siden startede omkring 100 kommunale sygeplejersker på den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje. De første sygeplejersker dimitterer nu fra uddannelsen, som sikrer et kompetenceløft til sygeplejersker i kommunerne.

  Læs mere
 • Pressemeddelelse

  Sundhedsvæsenet er spændt til det yderste – der er brug for en reform

  Hvis vores sundhedsvæsen skal kunne håndtere stadig flere ældre, kronikere og borgere med psykiske lidelser, er der brug for en reform, der ændrer grundlæggende på den måde, vi har indrettet os på.

  Læs mere
 • Debatindlæg

  Debatindlæg: Sundhedsvæsenet overlever ikke endnu en regeringsperiode uden handling

  Sundhedsområdet har fyldt foruroligende lidt i valgkampen. Det må for alt i verden ikke blive kendetegnende for den valgperiode, vi nu går ind i. For vi har brug for at fremtidssikre vores sundhedsvæsen – og hellere i dag end i morgen, skriver KL's formand og næstformand i et debatindlæg.

  Læs mere
 • Pressemeddelelse

  En bunden opgave at styrke det nære sundhedsvæsen

  En udbygning af det nære sundhedsvæsen er helt afgørende for, at vi kan løse fremtidens opgaver, når der kommer flere ældre og kronikere. KL forholder sig ikke til organiseringen af sundhedsvæsnet, men hilser takterne om det nære sundhedsvæsen velkommen i den nye reform.

  Læs mere
 • Nyhed

  Specialuddannelse i borgernær sygepleje

  KL har i samarbejde med Professionshøjskolerne og Sundhedsstyrelsen iværksat en specialuddannelse i borgernær sygepleje.

  Læs mere
 • Nyhed

  100 kommunale sygeplejersker klar til ny specialuddannelse i borgernær sygepleje

  Ny specialuddannelse i borgernær sygepleje skal løfte sygeplejerskernes kompetencer i det nære sundhedsvæsen. Hør KL's Michael Ziegler og Jette Skive samt sundhedsdirektør i Silkeborg Kommune Anders Kjærulf fortælle om uddannelsen her.

  Læs mere
 • Inspiration

  Det nære sundhedsvæsen

  En markant styrkelse af det nære sundhedsvæsen er en afgørende forudsætning for fremtidens velfærd og det næste naturlige skridt.

  Læs mere
 • Nyhed

  Udspil om almen praksis er et godt udgangspunkt for udbygning af det nære sundhedsvæsen

  KL hilser nyt regeringsudspil om almen praksis velkomment som et første skridt i udbygningen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Nu venter vi i spænding på regeringens sundhedsreform, lyder det.

  Læs mere
 • Nyhed

  Fremtidssikring af indsatsen til ældre og kronikere kræver investeringer i det nære

  Flere borgere skal behandles i deres nærmiljø. Kommunerne har både kompetencerne og relevante tilbud, men der mangler en konkret national plan. Nyt sundhedsindspark fra KL peger på, hvad der skal til for at løse fremtidens efterspørgsel på sundhedsindsatser i det nære.

  Læs mere
 • Nyhed

  Læger tager sjældnere på sygebesøg hos ældre

  Siden 2009 er antallet af praktiserende lægers sygebesøg hos 65+-årige faldet med 32 procent, og andelen, der får besøg, er faldet fra 14 til 10 procent. Med lægernes nye overenskomst er der forhåbning om, at flere vil aflægge sygebesøg, og det forventer man sig meget af i KL, hvor man arbejder på at knytte kommuner og praktiserende læger tættere sammen.

  Læs mere