Sundhed

Det nære sundhedsvæsen

En markant styrkelse af det nære sundhedsvæsen er en afgørende forudsætning for fremtidens velfærd og det næste naturlige skridt.

En reform af sundhedsvæsenet haster – der er både ressourcer og potentiale i en nytænkning

Dag for dag bliver vi flere ældre danskere og flere danskere med kronisk sygdom. Om 6 år vil der være 75.000 flere danskere over 80 år. Og om blot 11 år 161.000 flere. Dertil kommer, at knap 300.000 danskere i 2019 har en psykiatrisk diagnose. Det er 50.000 flere end for fem år siden.

Det sætter sundhedsvæsenet – og hele velfærdssamfundet – under et voldsomt pres. Et pres vi ikke har set mage til de sidste mange år.

Derfor har vi brug for en reform, som grundlæggende ændrer og fremtidssikrer vores fælles sundhedsvæsen.

  • PDF

    KL's forslag til en sundhedsreform.pdf

KL anbefaler, at en sundhedsreform bygger på to grundpiller

  • Ny struktur med politisk forankrede sundhedssamarbejder omkring akutsygehusene.
  • Grundlæggende omlægning af behandlingen af kronisk sygdom og lettere psykiske lidelser, der frigør kapacitet på sygehusene.