Sundhed

Det nære sundhedsvæsen

En markant styrkelse af det nære sundhedsvæsen er en afgørende forudsætning for fremtidens velfærd og det næste naturlige skridt.

KL's pressemeddelelse om regeringen og Dansk Folkepartis sundhedsreform

Det nære sundhedsvæsen er en realitet

Det nære sundhedsvæsen er allerede en realitet i kommunerne. Hver eneste dag er der ældre borgere, som pludselig får det værre, og som derfor får besøg af en medarbejder i den kommunale akutfunktion; hver eneste dag er der borgere, som bliver behandlet færdigt af hjemmesygeplejen, fx med intravenøs medicin i eget hjem; hver eneste dag er der borgere, der bliver udskrevet til eget hjem eller botilbud med behov for kommunal støtte til at mestre en psykisk lidelse; og hver eneste dag er der borgere med kronisk sygdom, som får forebyggende tilbud i de kommunale sundhedscentre. Uanset om du har diabetes, hjerte-kar-sygdom, KOL eller kræft, er der hjælp at hente i alle kommuner.

Siden 2007 har kommunerne oprustet markant på medarbejderfronten, så der er i dag er mere end 50.000 autoriserede sundhedspersoner ansat. Hertil kommer godt 30.000 social- og sundhedshjælpere, som også spiller en vigtig rolle i borgernes pleje og omsorg. Det gør kommunerne til landets største arbejdsgiver for bl.a. fysioterapeuter, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter.

 

Kommunerne løfter flere og flere sundhedsopgaver

Kommunerne har i mange år løftet flere og flere sundhedsopgaver. Det gør vi gerne, fordi det langt hen ad vejen giver mening for borgeren at få et mere nært tilbud. Samtidig har vi som samfund ikke råd til at fortsætte den nuværende kurs, hvor rigtig meget behandling og rigtig mange læger er centreret omkring sygehusene – slet ikke med de mange ældre borgere, som fremover vil få brug for sundhedsvæsenet.

Regeringen forventer i 2018 at offentliggøre et oplæg til en sundhedsreform, der bl.a. lægger op til, at flere opgaver skal løses i det nære – af kommunerne og almen praksis og forankret omkring 21 sundhedsfællesskaber. KL’s synspunkt er klart, at hvis kommunerne skal løse flere opgaver i det nære sundhedsvæsen, så kræver det, at finansieringen følger med, og at kapacitet og kompetencer opjusteres i det nære sundhedsvæsen, herunder også muligheden for fleksibelt at trække på lægelige kompetencer.

 

Udspil om det nære sundhedsvæsen

 • PDF

  KL-udspil: Styrk det nære sundhedsvæsen (2017)

 • PDF

  KL-udspil: Sammen om sundhed (2015) .pdf

 • PDF

  KL-udspil: Det nære sundhedsvæsen 2012.pdf

 

Borgmesterbreve

 • PDF

  Borgmesterbrev vedr. afrapportering fra Udvalget om en plan for det nære.pdf

 • PDF

  Borgmesterbrev vedr. Styrk det nære sundhedsvæsen.pdf

 

Sundhedsministerens brev til kommunerne

 • PDF

  Orientering om ændring af kadance for indsendelse af sundhedsaftaler.pdf

 

Fakta

 • PDF

  Faktaark vedr. Styrk det nære sundhedsvæsen.pdf

Historik

KL's svar på Regeringens udspil til en sundhedsreform