Sundhed

Det nære sundhedsvæsen

En markant styrkelse af det nære sundhedsvæsen er en afgørende forudsætning for fremtidens velfærd og det næste naturlige skridt.

Et samlet sundhedsvæsen efterlyser politisk handling

I et fælles brev til Sundhedsministeren opfordrer Sygehussamarbejdet, KL, Danske Regioner og PLO til politisk handling fra regeringen. Der er behov for en afklaring af sundhedsvæsenets fremtidige udvikling, og både arbejdsgivere og medarbejdere venter på at komme i gang.

  • PDF

    En politisk retning for udvikling af sundhedsvæsenet.pdf

 

  • PDF

    KL's forslag til en sundhedsreform.pdf

 

KL anbefaler, at en sundhedsreform bygger på to grundpiller

 

  • Ny struktur med politisk forankrede sundhedssamarbejder omkring akutsygehusene.
  • Grundlæggende omlægning af behandlingen af kronisk sygdom og lettere psykiske lidelser, der frigør kapacitet på sygehusene.