Sundhed

Det nære sundhedsvæsen

En markant styrkelse af det nære sundhedsvæsen er en afgørende forudsætning for fremtidens velfærd og det næste naturlige skridt.

Sundhedsvæsenet skal fremtidssikres

Om bare 6 år vil der være 75.000 flere danskere over 80 år. Og om blot 11 år er der 161.000 flere. Det er positivt, at vi lever længere. Men vi ved også, at sundheds- og plejeudgifterne stiger, jo ældre vi bliver. Det udfordrer den offentlige økonomi – og i særdeleshed kommunernes.

Vi har brug for at fremtidssikre vores sundhedsvæsen. Hellere i dag end i morgen. Kommunerne er i fuld gang med at videreudvikle det nære sundhedsvæsen med bl.a. flere medarbejdere, sundhedshuse og forebyggelsestilbud, men det kan ikke fortsætte af sig selv.

Borgerne skal have flere nære tilbud

Flere ældre er ikke den eneste udvikling, vi skal håndtere. Flere og flere borgere lever også med en eller flere kroniske sygdomme. 60.000 flere borgere forventes i 2030 at have lungesygdommen KOL og 200.000 flere type-2 diabetes. Det er borgere, som alle har behov for en forebyggende indsats, for pleje, kontrol og behandling. De kan ikke rummes i sygehusvæsenet alene, men har brug for tilbud nær på deres hjem. Det er bedre for borgerne. Og det aflaster sygehusene.

De mange flere ældre, kronikerne, patienterne på sygehusene, vores dygtige sundhedspersonale, regioner, alment praktiserende læger og kommuner kan ikke vente endnu en regeringsperiode med at få sat en retning for sundhedsvæsenet. Det er derfor helt nødvendigt, at vi får flyttet opgaverne ind i det nære, så sygehusene kan tage sig af den specialiserede behandling, som de er eksperter i. Alternativet er, at sygehusene sander til – og at borgerne dermed ikke får den hjælp, de har brug for.

At få hjælp i sit nærmiljø giver ekstra værdi for rigtig mange borgere og gør, at flere borgere benytter tilbuddene.

Potentialet er stort

Potentialet for borgerne er stort. Hvis vi skal indfri potentialet, kræver det en udbygning af det nære sundhedsvæsen.

Derfor skal vi skærpe fokus på forebyggelse og rehabilitering frem for ensidigt at have fokus på at behandle. Vi skal sikre, at flere borgere kan få behandling i nærmiljøet – af hensyn til borgerne og for at aflaste sygehusene. Vi skal anvende ny teknologi, så borgerne nemmere kan leve med deres sygdom, og så vi binder sygehuset sammen med almen praksis og de kommunale tilbud. Og vi skal sikre de rette rammer og økonomi – især i kommunerne – til, at alt det kan lade sig gøre.