KL Gateway Teknisk løsning

Succeskriterier

Udvikling af gatewayen arbejder ud fra følgende succeskriterier:

  • Alle parter oplever, at det er nemt at aflevere data til gatewayen.
  • Snitfladen er leverandør-uafhængig.
  • Data er validerede og kan afleveres til relevante aftagere
  • Snitfladen er skalerbar og fleksibel, så den nemt kan udvides med nye data og nye krav til deling af data på tværs af sektorer.

Projektet skal udvikle en teknisk løsning, hvor kommuner og andre aktører får mulighed for at bruge data baseret på FSIII til ledelsesinformation og statistik (sekundær brug).

Oplysninger om borgernes tilstande og funktionsevneniveauer på tværs af kommunerne giver mulighed for, at den enkelte kommune kan vurdere indsatser og opgaver i egen praksis samt forbedre grundlaget for kvalitetsudvikling, prioritering og styring af opgaver. Med løsningen bliver det også muligt at få et samlet overblik over kommunernes indsatser på sundhed- og ældreområdet baseret på FSIII.

Udover ovenstående nævnte fordele, vil løsningen også kunne synliggøre uensartede registreringer og dokumentationer og således tilfredsstille et forretningsbehov i at ensarte og højne validiteten i data. De øvrige forretningsmæssige formål har et længere sigte, da data først skal have en så høj kvalitet, at sammenligninger giver mening. 

×

Log ind