KL Gateway Teknisk løsning

Samlet målbillede

Styregruppen for Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata har godkendt følgende målbillede for løsningen:

  • Løsningen indeholder FSIII-data for indsatser, tilstande, funktionsevne, funktionsevneniveau tidsstempler og cpr-numre
  • Et krav til løsningen er, at den skal fungere sammen med FLIS, så der kun er én indgang for kommunen.
  • Kommuner får mulighed for at se egne data under forudsætning af juridiske og sikkerhedsmæssige godkendelser
  • Aflevering af strukturerede fælleskommunale FSIII data systematisk til Sundhedsdatastyrelsen (på sigt Danmarks Statistik)
×

Log ind