Data, dokumentation og digitalisering KL Gateway

Teknisk løsning

I projektet "Synlige kommunale sundheds- og ældredata" skal der udvikles en it løsning, som understøtter deling af kommunale data på tværs af kommuner og andre sektorer.

Projektgrundlag

Vision

Visionen bag gatewayen er, at de enkelte fagsystemer leverer data ind til en central løsning, hvorfra data videredistribueres til flere dataanvendelser hos bl.a. Sundhedsdatastyrelsen, Danmarks Statistik og Regionale kvalitetsdatabaser og at kommunerne får adgang til data på tværs af kommuner, samt at FLIS bliver beriget med data for sundheds- og ældreområdet.

Vil du vide mere om projektet, så læs med her:

Succeskriterier

Udvikling af gatewayen arbejder ud fra følgende succeskriterier:

 • Alle parter oplever, at det er nemt at aflevere data til gatewayen.
 • Snitfladen er leverandør-uafhængig.
 • Data er validerede og kan afleveres til relevante aftagere
 • Snitfladen er skalerbar og fleksibel, så den nemt kan udvides med nye data og nye krav til deling af data på tværs af sektorer.

Projektet skal udvikle en teknisk løsning, hvor kommuner og andre aktører får mulighed for at bruge data baseret på FSIII til ledelsesinformation og statistik (sekundær brug).

Oplysninger om borgernes tilstande og funktionsevneniveauer på tværs af kommunerne giver mulighed for, at den enkelte kommune kan vurdere indsatser og opgaver i egen praksis samt forbedre grundlaget for kvalitetsudvikling, prioritering og styring af opgaver. Med løsningen bliver det også muligt at få et samlet overblik over kommunernes indsatser på sundhed- og ældreområdet baseret på FSIII.

Udover ovenstående nævnte fordele, vil løsningen også kunne synliggøre uensartede registreringer og dokumentationer og således tilfredsstille et forretningsbehov i at ensarte og højne validiteten i data. De øvrige forretningsmæssige formål har et længere sigte, da data først skal have en så høj kvalitet, at sammenligninger giver mening. 

Projektet afsluttes sommeren 2022 med følgende mål:

Dette betyder, at gatewayen som minimum ved udgangen af sommeren 2022:

 • Skal give kommuner mulighed for at sammenstille data på tværs af kommuner via det Fælles Kommunale Ledelsesinformation, FLIS og via en offentlig KL-portal i stil med FLIS’s – Styringscockpit.
 • Skal aflevere strukturerede Fælles Sprog III data systematisk til Sundhedsdatastyrelsen for alle 98 kommuner. Gatewayen har i første version fokus på udvalgte FSIII-data – helbredstilstande, funktionsevne, indsatser (niveau 2) og funktionsevneniveau alle med cpr-numre og tidsstempler.

Gatewayen er en forudsætning for, at der kan dannes et tværkommunalt datagrundlag, som vil give mulighed for at etablere indikatorer for det kommunale sundheds- og ældreområde.  

Samlet målbillede

Styregruppen for Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata har godkendt følgende målbillede for løsningen:

 • Løsningen indeholder FSIII-data for indsatser, tilstande, funktionsevne, funktionsevneniveau tidsstempler og cpr-numre
 • Et krav til løsningen er, at den skal fungere sammen med FLIS, så der kun er én indgang for kommunen.
 • Kommuner får mulighed for at se egne data under forudsætning af juridiske og sikkerhedsmæssige godkendelser
 • Aflevering af strukturerede fælleskommunale FSIII data systematisk til Sundhedsdatastyrelsen (på sigt Danmarks Statistik)

Indberetning til gatewayen

Vedlagte vejledningen vedrører indberetning til gatewayen. Den forklarer den samlede indberetning og for hvert element i en indberetning, hvilke data der indgår, hvilke forretningsregler og hvilken validering modtager af data udfører.

Den er primært målrettet medarbejdere i kommunerne, som arbejder med indberetning af data fra omsorgsjournalsystemer (f.eks. systemadministratorer) og som arbejder med undervisning og vejledning i brug af Fælles Sprog III til dokumentation af sundheds- og ældrepleje. Modtagerne af data fra kommunerne (dataanvenderne) som f.eks. medarbejdere i Sundhedsdatastyrelsen (SDS) og brugere af det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem (FLIS) er sekundære brugere. Fag- og forretningskonsulenter hos leverandører af omsorgsjournalsystemer (EOJ-leverandører) har også gavn af vejledningen, mens udviklere henvises til den tekniske dokumentation.

Vejledningen er tænkt som en støtte til den primære målgruppe i forbindelse med f.eks.:

 • Forberedelse af datagrundlaget i EOJ til KLGateway indberetning
 • Kontrol af opsætning af automatisk indberetning sammen med EOJ-leverandør
 • Hjælp til udredning af eventuelle fejlmeldinger fra KL Gateway
 • Spørgsmål til baggrund for egne data ved sammenligninger mellem kommuner

Vær dog opmærksom på:

Denne indberetningsvejledning tager alene udgangspunkt i de vejledninger og standarder, som FSIII-metoden udviklet til Hjemmepleje- og Hjemmesygeplejeområderne tilskriver. Det vil sige, at KLGateway skal modtage data fra 98 kommuner, hvor medarbejdere dokumenterer data i henhold til Fælles Sprog III, men i forskellige fagsystemer med forskellig stringens af implementeringer af FSIII, lokale konfigureringer af fagsystemer og på baggrund af forskelle i de arbejdsgange, hvor data dokumenteres (ordvalg, organisering m.m.). Det betyder at enkelte anvendere af vejledningen kan opleve, at begreber og beskrivelse af arbejdsgange i følgende indberetningsvejledning til KLGateway afviger fra de systemspecifikke vejledninger.

Denne version af indberetningsvejledning er en første udgave, som ikke er afprøvet i praksis. Men der er en forventning om, at der i takt med at KLGateway udvikles og de første indberetninger indgår, vil indkomme spørgsmål og kommentarer til vejledningen, som vil medføre yderligere præciseringer i vejledningen. KL arbejder på en proces for dette og vil her på siden opdatere proces og en postkasse for jeres spørgsmål og forslag til præciseringer.

 • PDF

  Indberretningsvejledning til gatewayen 1.0.pdf

Arkitekturrapport

Gatewayen bygger på dele af infrastrukturen for Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) suppleret med specifikke komponenter til gateway-løsningen.

Vedlagte viser rapport forklarer nærmere arkitekturen for løsningen.

×

Log ind