Kommunale opgaver Sundhed

Data, dokumentation og digitalisering

Digitalisering udgør en stadig større del af udviklingen af de kommunale kerneopgaver - ikke mindst på sundhedsområdet, hvor fokus særligt er på velfærdsteknologi og udvikling af Fælles Sprog III.

Borgerne kan klare mere selv

De fleste borgere ønsker at bestemme over eget liv. At gøre de ting de ønsker, når de ønsker det, uden at være begrænset af deres funktionsevne. Kommunernes arbejder på sundhedsområdet skal understøtte dette ønske. I de kommende års udvikling på området er der fokus på, at borgerne kan klare mere selv.

Digitale løsninger

Digitale løsninger spiller en vigtig rolle i at understøtte denne udvikling. Der er både god livskvalitet og god samfundsøkonomi i at udbrede digitale løsninger, som gør den enkelte borger i stand til at klare sig selv bedst muligt. Den fælleskommunale digitale udvikling skal de kommende år understøtte:

 • sammenhængende borgerforløb

 • indsatser baseret på viden om effekt

 • mest muligt selvhjulpne borger

 • fremskudte indsatser i det nære

 • tidlige og forebyggende indsatser.

I den fælles kommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020, Lokal og digital – et sammenhængende Danmark, kan du læse mere om målsætningerne for den digitale udvikling på sundhedsområdet.  

Strategier

 • PDF

  Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 (2016)

 • PDF

  Den Fælleskommunale Handlingsplan 2016-2020 (2016)

 • PDF

  Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 (2011)

 • PDF

  Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2016-2020 (2015)

 • PDF

  Den kommunale sygeplejes behov for diagnostiske oplysninger

 • DOCX

  Projektbeskrivelse for Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata version 6.docx

 • PDF

  Brug af sensorer inden for Velfærdsområdet.pdf

 • PDF

  Pilot på indsamling af data fra kommunale akutfunktioner.pdf

 • PDF

  Projektgrundlag 1.6.pdf

 • PDF

  Projektgrundlag 1.6.pdf (1)

 • PDF

  Arkitekturrapport vers. 1.0.pdf

 • PDF

  Bilag 2 Anvendelse af FKI med udgangspunkt i FSIII-metoden.pdf

 • PDF

  Bilag 3 Forklaring af begreber i FKI.pdf

 • PDF

  Bilag 4 FKI’s konvertering til FKI-FHIR-profiler.pdf

 • PDF

  Guide til den Fælleskommunale informationsmodel.pdf

 • PDF

  Bilag 1 Anvendelse af FKI med udgangspunkt i FFB-metoden.pdf

 • PDF

  Forklaring af FKI begreber.pdf

 • PDF

  Guide til brug af FKI med udgangspunkt i Fælles Faglige Begreber.pdf

 • PDF

  Guide til brug af FKI med udgangspunkt i Fælles Sprog III.pdf

 • PDF

  Guide til den Fælleskommunale informationsmodel.pdf

 • PDF

  Notat om tidsmæssig udvikling i FSIII og FFB data vha. FKI.pdf

 • PDF

  FKI arkitekturdokument.pdf

 • PDF

  FKI-FHIR konverteringsdokument.pdf

 • MP4

  NytKLTemaFKI_1_1080.mp4

 • MP4

  NytKLTemaFKI_2_1080.mp4

 • MP4

  nytkltemafki_2_720.mp4

 • MP4

  nytkltemafki_1_720.mp4

 • PDF

  Projektgrundlag 2

 • PDF

  Projektbeskrivelse for Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata version 7

 • PDF

  Forarbejde til kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering.pdf

 • PDF

  Projektgrundlag 2.1

×

Log ind