Om centeret

Medarbejdere

På denne side kan du læse om medarbejderne i Center for Forebyggelse i praksis.

Tine Curtis

Tine er leder af centeret og desuden forskningschef i Aalborg Kommune og adjungeret professor ved Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. I KL har Tine udover vidensbasering af forebyggelse arbejdet med udviklingen af det nære sundhedsvæsen, og i sin tidligere mangeårige stilling som forsker og forskningsleder ved SIF har hun haft fokus på implementering og evaluering af kommunale sundhedsopgaver. Tine er magister i kultursociologi og ph.d. i sundhedsvidenskab og har desuden en lederuddannelse.

 

Eva Michelle Burchard

Eva arbejder med at understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af den borger- og patientrettede forebyggelse. Sundhed i socialfaglige tilbud, alkoholforebyggelse, infektionshygiejne, partnerskaber og tilrettelæggelse af kompetenceudvikling iht. til kommunernes implementeringsdagsorden er områder hun bl.a. har arbejdet med i KL. Eva er uddannet sygeplejerske, har en master of Public Health og en lederuddannelse fra DISPUK. 

 

Karen Karlsson Eriksen

Stikord for nogle af Karens arbejdsområder i Centeret er: Dokumentation og evaluering af sundhedsindsatser. Udvikling af sundhedspolitikker. Fremme af sunde vaner hos børn og unge igennem indsatser i dagtilbud og skole og kommunale tilbud til børn med overvægt. Samarbejde mellem sundhed- og beskæftigelsesområdet om ledige borgers arbejdsmarkedsparathed og sundhed . Karen er cand.scient. i Human ernæring og har tidligere været ansat i Fødevarestyrelsen. 

 

Lene Dørfler

Lene kommer fra en stilling som sektionsleder i Silkeborg Kommune, hvor hun havde ansvaret for udviklingen og den tværgående organisering af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats siden 2007, herunder også udviklingen af samarbejdet med hospitaler og praksis. Derudover har Lene mange års erfaring som underviser i sygeplejerskeuddannelsen. Lene er cand.scient.san. og har en grunduddannelse som sygeplejerske. Lene har desuden systemisk lederuddannelse og projektlederuddannelse. 

 

Lisbeth Holm Olsen

Lisbeth kommer fra en stilling som faglig leder af Forebyggelse og sundhedsfremme i Køge Kommune, hvor hun bl.a. har arbejdet med opbygning af den tværgående organisering og udvikling af sundhedspolitisk strategi. Lisbeth er uddannet cand.comm. og har desuden en systemisk konsulentuddannelse og en projektlederuddannelse.