Center for Forebyggelse i praksis

Om centeret

Center for Forebyggelse i praksis understøtter kommuners arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggelsen. Vi formidler viden om vidensbaserede forebyggelsesindsatser og understøtter implementeringen af disse på vores temadage og ved rådgivning samt oplæg m.m.

Aftale mellem regeringen og KL

Center for Forebyggelse i praksis blev etableret i KL i 2013 på baggrund af en 3-årig bevilling fra det daværende Ministerium for Sundhed og Forebyggelse. Med aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016 er der afsat midler til en fastholdelse af centeret i KL i yderligere 3 år, dvs. fra 2016 til og med 2018, med en ramme på 4 mio. kr. årligt.

Samarbejde på tværs af andre aktører

Vi samarbejder med Sundhedsstyrelsen, Sund By Netværket, Statens Institut for Folkesundhed og en række andre aktører i planlægning og gennemførelse af vores aktiviteter.

Kontakt os med idéer til nye aktiviteter

Alle kommuner er velkomne til at kontakte os med ønsker til nye aktiviteter på områder, hvor de har brug for rådgivning, sparring, ny viden eller anden bistand i forbindelse med kvalitetssikring og vidensbasering af forebyggelsen.

Materialer

  • PDF

    Center for forebyggelse i praksis - strategi 2016.pdf

  • PDF

    Implementering - kort om redskaber og erfaringer.pdf