Center for Forebyggelse i praksis

Monitoreringen

For at følge kommunernes forebyggelsesindsats over tid gennemføres hvert andet år en spørgeskemaundersøgelse i alle landets kommuner.

Udviklingen i den kommunale forebyggelsesindsats

Monitoreringen er den eneste, der belyser udviklingen i den samlede kommunale forebyggelsesindsats. Der er gennemført undersøgelser i 2013, 2014, 2015 og 2017 og der planlægges en ny undersøgelse i 2019. Resultaterne er offentliggjort i rapporter, der kan downloades her på siden. Kommunerne får desuden egne resultater tilsendt og får dermed mulighed for at sammenligne egen forebyggelsesindsats med regionalt- og nationalt niveau.

Undersøgelsen gennemføres af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed. Spørgeskemaet udvikles i samarbejde med en følgegruppe bestående af kommunale repræsentanter, Sundhedsstyrelsen og Center for Forebyggelse i praksis. Undersøgelsen finansieres med midler fra Center for Forebyggelse i praksis, KL.

Rapporter