Ulighed i sundhed

Samarbejde om borgernes sundhed og arbejdsmarkedsparathed

Center for forebyggelse i praksis har afholdt to temadage med fokus på, hvordan kommunens sundheds- og beskæftigelsesområde samarbejder om indsatser, der styrker ledige borgers sundhed og arbejdsmarkedsparathed.

Baggrund for temadagen

Formålet med temadagen var at dele viden og erfaringer til, hvordan ledige borgeres sundhed og arbejdsmarkedsparathed bliver styrket igennem et tættere samarbejde mellem sundhed- og beskæftigelsesområdet.

Temadagen vekslede mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelse:

 • Kommunale erfaringer med helhedsorienterede beskæftigelsesindsatser med fokus på sundhed – oplæg v. Helle Engelund, sektionsleder hos COWI
 • Korte oplæg fra kommuner, der har et godt samarbejde mellem sundhed- og beskæftigelsesområdet
 • Drøftelse af muligheder og barrierer i forhold til at styrke samarbejdet mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet
 • Drøftelse af deltagernes erfaringer med indsatser, der styrker borgens sundhed og arbejdsmarkedsparathed og muligheder for udvikling i egen kommune.

Temadagen blev holdt 2 gange.

Se materialer og oplæg fra dagen herunder.

Materialer fra dagen

 • PDF

  Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker med relevans for beskæftigelsesområdet

 • PDF

  Kommunale erfaringer med helhedsorienterede beskæftigelsesindsatser oplæg v. Helle Engelun Cowi

 • PDF

  Rapport_Helhedsorienteret beskæftigelsesindsatser med fokus på sundhed Sundhedsstyrelsen 2019