Inspiration fra afholdte temadage Tobak

Unge og tobak. Hvordan kan fagpersoner og frivillige støtte unge til at blive nikotinfri?

Center for Forebyggelse har i samarbejde med Røgfri Fremtid afholdt virtuel temadag, der satte fokus på tobak, og hvordan unge kan blive fri af deres nikotinafhængighed.

Baggrund for temadagen

Temadagen tog afsæt i ny tobakslovgivning og havde fokus på nikotinafhængighed og på omgivelsernes betydning for et tobaksfrit ungeliv. Oplæggene gav et indblik i 1) unges rygestart og optrapning af rygning blandt unge i starten af 20’erne og i de sociale dynamikker, der er på spil; 2) den nikotinafhængighed, der er forbundet med at ryge, dampe og tage snus og hvad nikotin gør for hjerne og krop. 3) Hvordan fagpersoner kan støtte unge til at blive tobaksfri, og 4) hvor fagpersoner kan hente hjælp til det videre arbejde.

Et par af hovedpointerne var:

 • Tobak og nikotinholdige produkter, herunder snus er skadeligt, og der er brug for at voksne, der er i dialog med unge, tager ansvar for at støtte de unge til ikke at blive brugere af tobak og nikotinprodukter
 • Opgaven er at skabe en social kultur, der styrker trivsel og fællesskaber, men ikke er orienteret mod rygning og brug af tobak og øvrige nikotinprodukter

På temadagen deltog skoleledere på grundskoler og 10. klassescentre, rektorer fra ungdomsuddannelser, teamledere, undervisere, trivselsvejledere, uddannelsesrådgivere, SSP konsulenter, pædagoger, forebyggende sygeplejersker, sundhedsplejersker, rygestoprådgivere samt sundhedskonsulenter i forvaltningen. Se eller gense nogle af oplæggene og find også PowerPoint præsentationer fra oplæggene herunder.

 

Optagelser fra dagen

Oplæg af Charlotta Pisinger fra Hjerteforeningen og Københavns Universitet

 

Oplæg af Anne-Line Brink fra Kræftens Bekæmpelse

 

 

Oplæg af Peter Bastian Sørensen fra Brøndby Kommune

 

Oplæg af Merete Mærsk fra Kræftens Bekæmpelse

 

Materialer fra dagen 

Introduktion til temadagen unge og tobak. Hvordan kan fagpersoner og frivillige støtte unge til at blive tobaksfri? v. Lisbeth Holm Olsen, Center for Forebyggelse i praksis

 • PDF

  Oplæg intro_Center for Forebyggelse i praksis_080421.pdf

 

Et indblik i rygestart og optrapning af rygning blandt unge i starten af 20’erne, bl.a. med afsæt i rapporten ‘Jeg betragter ikke mig selv som ryger, selvom jeg jo er det’ v. Anne-Line Brink, Forebyggelse & Oplysning, Kræftens Bekæmpelse

 • PDF

  Oplæg 1_om 20-24 årige rapport_ Anne-Line_KB_080421.pdf

 

Om myter, snus og nikotinafhængighed. Hvad gør nikotin for hjerne og krop v. Charlotta Pisinger, Professor i tobaksforebyggelse, Hjerteforeningen og Københavns Universitet og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

 • PDF

  Oplæg 2_Snus og nikotinafhængighed_Charlotta Pisinger_080421.pdf

 

Hvordan bliver man en god rollemodel ift. at hjælpe unge til at blive nikotinfri? Case fra 10. klasse v. Peter Bastian Sørensen, tobaksrådgiver på 10. klassescenter, Brøndby Kommune

 • PDF

  Oplæg 3_gode rollemodeller_Peter Bastian_080421.pdf

 

Præsentation af ny hjemmeside om unge og snus, v. Helle Stuart, Projektleder for Klar til livet uden røg og rusmidler, Vestegnen og Sydamager

 • PDF

  Oplæg 4_præsentation af hjemmeside om snus_Helle Stuart_080421.pdf

 

Om Kræftens Bekæmpelses X-hale program v. Caroline Brandt, projektleder, Forebyggelse & Oplysning, Kræftens Bekæmpelse

 • PDF

  Oplæg 5_KB Xhale program_Caroline Brandt_080421.pdf

 

Om Kræftens Bekæmpelses undervisningstilbud v. Merete Mærsk, Psykolog og fysioterapeut, Forebyggelse & Oplysning, Kræftens Bekæmpelse

 • PDF

  Oplæg 5A_KBs undervisningstilbud_ Merete Mærsk_080421.pdf

 • PDF

  Oplæg 5B Dialog med unge, Merete Mærsk

 

Om Stopliniens tilbud, v. Nina Krogh Larsen, leder af Stoplinen, Sundhedsstyrelsen 

 • PDF

  Oplæg 6_Stopliniens tilbud_Nina Krogh Larsen.pdf

 

Øvrige links og materialer

Se sammenfatning fra de engelske sundhedsmyndigheder om røg og mental sundhed her.

Nikotin bidrager desuden til problemer for børn og unge, som udover nikotinbrug også har andre problemer i livet. Se herunder:

Sammenhængen mellem nikotin og psykisk sygdom - både som årsag og til psykisk sygdom og som selvmedicinering samt udfordringer ved rygestop - oplæg fra Jesper Andreasen, Lektor fra Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet: Temadag 2020 | Rygestopbasen

 

Temadag som led i partnerskabet Røgfri Fremtid

Den virtuelle temadag blev udbudt af Center for Forebyggelse i praksis som led i partnerskabet Røgfri Fremtid, som KL har været partner i siden 2017. Målet for partnerskabet Røgfri Fremtid er at Ingen børn og unge under 18 år og færre end fem pct. af den voksne befolkning ryger i 2030. Bag partnerskabet står TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse med en vision om et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller udsættes for tobaksrøg. Læs mere om Røgfri Fremtid her.