Tobak Fremme af rygestop

Forebyggelseskampagner om alkohol og rygning

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt temadage om, hvordan den enkelte kommune kan tage udgangspunkt i de nationale forebyggelseskampagner om alkohol og tobak for at styrke egen indsats og skabe synergi og synlighed. Information om temadagen ligger også under temadage om alkohol.

Baggrund for temadagen

Med afsæt i nationale forebyggelseskampagner om alkohol og tobak, indeholdt temadagen drøftelser om og erfaringsudvekslinger af, hvordan forebyggelsesindsatsen i egen kommune om alkohol og tobak kan kobles til de nationale kampagner og hvilke fordele, der er ved det. 

På dagen blev der taget udgangspunkt i den internationale dag mod tobak den 31. maj 2017 og Sundhedsstyrelsens kampagner for det kommende år 2018, herunder "Forebyggelse af rygestart blandt børn og unge" og "Meget mere med" målrettet unge og alkohol.

Formål og målgruppe

Formålet med temadagen var at give inspiration til, hvordan kommunen kan synliggøre egen forebyggelsesindsats med afsæt i nationale forebyggelseskampagner om alkohol og tobak og desuden dele erfaringer og materialer om kampagner, der kan synliggøre og understøtte det lokale tobaks- og alkoholarbejde i egen kommune.

På temadagen deltog alkohol- og/eller tobakskoordinatorer, sundhedskonsulenter, kommunikationsmedarbejdere og planlæggere af kommunale tilbud målrettet alkohol- eller tobaksforebyggelse.

Indhold

Temadagen bestod af faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelser. Temadagen satte fokus på:

 • Hvad skaber en god kampagne, og hvorfor fremhæves cen-lok metoden som en god ide?
 • Hvilke nationale kampagner om alkohol og rygning kan vi koble os op på i 2018? Hvad vil det indebære, og er der materialer eller lignende, vi kan bruge?
 • Hvad kan kommunen få ud af at koble sig til de nationale kampagner?
 • Bør vi i højere grad end nu arbejde med fælles nationale temaer og materialer? Hvad skal der i givet fald til for, at det kan lykkes?

På temadagen holdt Sundhedsstyrelsen oplæg om deres alkohol- og tobakskampagner i 2018 og fortalte om, hvordan de tænker kommunerne kan koble sig til kampagnerne. 

Materialer fra dagen

 • PDF

  Sundhedsstyrelsens kampagnearbejde oplæg v. Stine Flod Storgaard

 • PDF

  Oplæg om alkoholkampagner v. Kræftens Bekæmpelse Anne Friis og Lotte Pålsson

 • PDF

  Kampagner for en røgfri fremtid oplæg v. Marie Langmach Kræftens Bekæmpelse

 • PDF

  Oplæg kampagnetemadag om tobak og alkohol Center for Forebyggelse i Praksis

×

Log ind