Tobak Forebyggelse af rygestart

Tobak - nye veje i tobaksforebyggelsen

Kræftens Bekæmpelse og Center for Forebyggelse i praksis har afholdt temadage om kommunernes arbejde med at betræde nye veje i tobaksforebyggelsen. Vi gjorde status og drøftede næste skridt for "Røgfri Fremtid" i kommunerne.

Baggrund for temadagen

Et år er gået siden lanceringen af "Røgfri Fremtid" i 2017 og en bred kreds af kommuner, organisationer, foreninger, erhvervsliv og andre aktører arbejder med klare målsætninger om, at børn og unge skal færdes uden at blive udsat for tobaksrøg, og at nye generationer ikke begynder at ryge.

I mange kommuner afholdes møder med ledelser, skoler og skolebestyrelser om beslutning og implementering af røgfri skoletid, og der samarbejdes med bl.a. kommunens Vej og Park og Kultur- og Fritid om røgfri byzoner, herunder røgfri legepladser, røgfri idrætsanlæg, røgfri stadions m.m.

Formål og målgruppe

Formålet med temadagen var at gøre status, give input og dele erfaringer om, hvordan kommuner baner nye veje for tobaksforebyggelsen og styrker dialogen med lokale aktører. 

På temadagen deltog ledere og konsulenter i kommuner, der har interesse i at styrke det tobaksforebyggende arbejde i dialog og samarbejde med lokale aktører.

Indhold

Temadagen vekslede mellem faglige oplæg og fælles drøftelser ud fra forskellige perspektiver på kommunens rolle i det lokale samarbejde om røgfri skoletid, røgfri fritid og røgfri byzoner.

De deltagende kommuner drøftede og udvekslede erfaringer om nye veje i tobaksforebyggelsen, herunder ambitioner, hvad er vi lykkes med og hvem samarbejder vi med?

Dagen bød desuden på oplæg fra Center for Forebyggelse i praksis, nyt om røgfri skoletid samt nyt inspirationsmateriale til "Røgfri Fremtid" ved Kræftens Bekæmpelse. Derudover var der oplæg om inspiration til samarbejde med kommunernes Teknik- og Miljøområde om røgfri udearealer ved Center for Forebyggelse i praksis, KL, på baggrund af et nyt inspirationskatalog fra KL om røgfri udearealer. 

Materialer fra dagen

  • PDF

    Faktaark 6 grunde til røgfri skoletid på ungdomsuddannelser v Røgfri Fremtid

  • PDF

    Pjece Røgfri udearealer hvor børn og unge færdes

  • PDF

    Oplæg v. Center for forebyggelse i praksis

 

×

Log ind