Inspiration fra afholdte temadage Sundhed på tværs

Minikursus: Sundhed på tværs

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt et to-dages kursus for nye konsulenter og koordinatorer, som arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse på tværs i kommunen.

Baggrund for minikurset

Sundhedsfremme og forebyggelse involverer alle kommunale fagområder. Konsulenter og koordinatorer med ansvar for forebyggelsesopgaven har mange forskellige roller. Det kan være i forhold til at skabe politisk opmærksomhed og ejerskab for en ny sundhedspolitik i hele kommunen. Eller det kan være som projektleder på konkrete aktiviteter, som kommunens sundhedsekspert, mødeleder, facilitator og nogle gange også referent og den, der sørger for kaffen. Alle disse roller har betydning for kommunens indsats for at fremme borgernes sundhed.

Formål og målgruppe

Formålet med forløbet var, at deltagerne skulle blive bedre som facilitatorer i møder med kommunens forvaltninger og eksterne interessenter for at fremme deres ejerskab for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

På minikurset deltog konsulenter og koordinatorer, som er relativt nye med opgaver i forhold til at planlægge og implementere sundhedsfremme og forebyggelse på tværs i kommunen.

Indhold

Forløbet bestod af et to-dages kursus samt efterfølgende individuel sparring ens rolle og muligheder i egen kommune.

På minikruset drøftede vi de mange roller og spillerum, som sundhedskonsulenten bevæger sig i. Hvilke udfordringer og dilemmaer er der i udvikling og implementering af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, og hvordan kan man styrke sin rolle og kommunens forebyggelsesindsats?

Kurset bestod af en kombination af oplæg fra Center for Forebyggelse i praksis og drøftelser og erfaringsudveksling blandt deltagerne. Fokus var rettet mod:

  • Sundhed på tværs, involvering af hele kommunen på den gode måde og sundhedskonsulentens mange roller
  • Kapacitet i kommunen til at implementere sundhedsfremme og forebyggelse, og hvordan kapaciteten kan styrkes
  • Veje til at styrke forebyggelsesdagsordenen i egen kommune gennem både lokale retningsgivende dokumenter og nationale dagsordner
  • Præsentation af redskaber til planlægning og facilitering af processer, der understøtter udviklingen og implementeringen af kommunens forebyggende og sundhedsfremmende indsats.

Materialer fra dagen

  • PDF

    CFP_oplæg_DAG 1_Minikursus i sundhed på tværs

  • PDF

    CFP_oplæg_DAG 2_Minikursus i sundhed på tværs

×

Log ind