Inspiration fra afholdte temadage Sundhed på tværs

Hvordan fastholder vi fokus på infektionshygiejnen i forlængelse af Coronaepidemien?

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt temadage (inklusiv et webinar) om, hvordan vi fastholder det øgede fokus på hygiejne som følge af Corona - også efter epidemien.

Baggrund for temadagen

Coronakrisen har gjort hygiejneområdet mere synligt end nogensinde før. Fra den ene dag til den anden blev den kommunale hygiejneindsats helt central i forhold til forebyggelse af smittespredning og for at kunne genåbne samfundet. Hvis vi skal høste frugterne af det øgede fokus, skal vi styrke den organisering af området. De fleste kommuner har allerede en tværgående organisering på hygiejneområdet - men hvordan bliver vi endnu bedre til at organisere, planlægge og udvikle hygiejneområdet?

Formål og målgruppe

Formålet med temadagen var at give input til og dele erfaringer med at styrke den kommunale hygiejneindsats og sikre en hensigtsmæssig organisering af indsatsen.

Temadagen var målrettet ledere, konsulenter og kommunale nøglepersoner med ansvar for at implementere hygiejneindsatsen i kommunen.

Indhold

Temadagen indeholdt både faglige oplæg og erfaringsudveksling mellem de deltagende kommuner:

  • Erfaringsudveksling om det tværgående samarbejde om infektionshygiejne under Coronakrisen
  • ’Fra stille eksistens til orkanens øje’ - oplæg fra en kommunal hygiejnesygeplejerske om erfaringer fra Coronakrisen
  • Faglige oplæg om, hvordan Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra forebyggelsespakken om hygiejne kan sættes i spil for fremadrettet at fastholde fokus og styrke ejerskabet til opgaven i hele kommunen

Materialer fra dagen

  • PDF

    Temadage om hygiejne_august 2020_WEBINAR.pdf

×

Log ind