Sundhed på tværs

Forebyggelsespakker - hvad er det nye i de reviderede pakker?

Center for Forebyggelse i praksis afholdt i maj og juni temaeftermiddage, der satte fokus på de faglige opdateringer og reviderede anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

Forebyggelsespakkerne er blevet fagligt opdaterede 

På temaeftermiddagen blev der sat fokus på, hvilke ændringer der er sket i revisionen af pakkerne, og hvilken betydning de reviderede pakker og anbefalinger har for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i kommunen. 

Indhold

Temaeftermidddagen vekslede mellem oplæg fra Center for Forebyggelse i praksis og drøftelser mellem deltagerne. På temaeftermiddagen fik deltagerne overblik over de væsentligste faglige opdateringer i de 11 faglige forebyggelsespakker, herunder den nye introduktionspakke.

Materialer og inspiration

Nedenfor finder du oplæg fra dagen samt link til Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor forebyggelsespakkerne kan hentes.

  • PDF

    Oplæg om de reviderede forebyggelsespakker v. Center for Forebyggelse i Praksis