Inspiration fra afholdte temadage Sundhed på tværs

Forebyggelsespakker - hvad er det nye i de reviderede pakker?

Center for Forebyggelses i praksis har afholdt temaeftermiddage, der satte fokus på de faglige opdateringer og reviderede anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

Baggrund for temaeftermiddagen

I april 2018 bliver Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker offentliggjort efter en faglig opdatering. Nogle pakker blev revideret mere end andre.

På temaeftermiddagen blev der sat fokus på, hvilke ændringer der er sket i revisionen af pakkerne, og hvilken betydning de reviderede pakker og anbefalinger har for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i kommunen.

Formål og målgruppe

Formålet med temaeftermiddagen var at sætte fokus på de væsentligste ændringer i de reviderede forebyggelsespakker samt drøfte, hvilken betydning ændringerne har for indsatsen i kommunen.

På temaeftermiddagen deltog ledere, koordinatorer og konsulenter, som har ansvar for kommunens forebyggende og sundhedsfremmende indsats.

Indhold

Temaeftermidddagen vekslede mellem oplæg fra Center for Forebyggelse i praksis og drøftelser mellem deltagerne. På temaeftermiddagen fik deltagerne overblik over de væsentligste faglige opdateringer i de 11 forebyggelsespakker, herunder den nye introduktionspakke.

Materialer fra dagen

Nedenfor finder du oplæg fra dagen samt link til Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor forebyggelsespakkerne kan hentes.

  • PDF

    Oplæg om de reviderede forebyggelsespakker v. Center for Forebyggelse i Praksis

 

×

Log ind