Sundhed på tværs

Forebyggelse for fremtiden - sæt forebyggelse på dagsordenen

Formålet med temadagene var at give viden og inspiration til og dele erfaringer om, hvordan forebyggelse kan sættes på dagsordnen i kommunen.

Forebyggelse for fremtiden

I 2018 er der en række anledninger til at drøfte forebyggelse. Der er opstart af ny valgperiode og KL's forebyggelsesudspil, nye sundhedsprofiler og reviderede forebyggelsespakker. Det kan give anledning til afholdelse af temamøder om sundhedsfremme og forebyggelse blandt politikere, tværkommunale chefgrupper mv. Mange kommuner skal desuden i gang med at udvikle ny sundhedspolitik – eller er allerede i gang – og også det medfører anledninger til større møder om forebyggelsen.

På temadagen drøftede vi hvordan mulighederne kan gribes, hvordan drøftelserne på sådanne møder kan bringe forebyggelsen fremad, og hvilke materialer og processer, der kan understøtte drøftelserne.

Temadagens indhold

 • Overblik over KL's forebyggelsesudspil og andre materialer, der kan bruge som grundlag for kommunens videre arbejde med forebyggelsen
 • Drøftelse kommende anledninger til at sætte forebyggelsen på dagsorden - både politisk og ledelsesmæssigt
 • Redskaber til at tilrettelægge processer for møderne og understøtte drøftelserne
 • Komme i gang med at planlægge et konkret møde i egen kommune hvor forebyggelse sættes på dagsordenen

Materialer

 • PDF

  PPT til temadagen Sæt forebyggelse på dagsordenen

 • PDF

  Redskab til planlægning af aktivitet

 • PDF

  Forebyggelse for fremtiden - diasredskab til kommuner