Inspiration fra afholdte temadage Sundhed på tværs

Forebyggelse for fremtiden - sæt forebyggelse på dagsordenen

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt temadage om forebyggelse for fremtiden, og hvordan forebyggelse kan sættes på dagsordenen i kommunerne.

Baggrund for temadagen

I 2018 var der en række anledninger til at drøfte forebyggelse. Der var opstart af ny valgperiode, KL's forebyggelsesudspil kom ud, nye data fra sundhedsprofilerne og reviderede forebyggelsespakker. På baggrund heraf, blev der afholdt temamøder om sundhedsfremme og forebyggelse blandt politikere, tværkommunale chefgrupper mv. Desuden skulle mange kommuner i gang, eller var allerede i gang, med at udvikle ny sundhedspolitik. 

På temadagen blev det drøftet, hvordan mulighederne kan gribes an, hvordan drøftelserne på sådanne møder kan bringe forebyggelsen fremad, og hvilke materialer og processer, der kan understøtte drøftelserne.

Formål og målgruppe

Formålet med temadagen var at give viden og inspiration samt dele erfaringer om, hvordan forebyggelse kan sættes på dagsordenen i kommunerne.

På temadagen deltog ledere, koordinatorer og konsulenter med ansvar for kommunens forebyggende- og sundhedsfremmende indsats. 

Indhold

Temadagen havde fokus på erfaringsudveksling og drøftelse blandt deltagerne: 

 • Overblik over KL's forebyggelsesudspil og andre materialer, der kan bruges som grundlag for kommunens videre arbejde med forebyggelsen
 • Drøftelse af kommende anledninger til at sætte forebyggelse på dagsorden - både politisk og ledelsesmæssigt
 • Redskaber til at tilrettelægge processer for møderne og understøtte drøftelserne
 • Komme i gang med at planlægge et konkret møde i egen kommune, hvor forebyggelse sættes på dagsordenen

Materialer fra dagen

 • PDF

  PPT til temadagen Sæt forebyggelse på dagsordenen

 • PDF

  Redskab til planlægning af aktivitet

 • PDF

  Forebyggelse for fremtiden - diasredskab til kommuner

×

Log ind