Inspiration fra afholdte temadage Sundhed på tværs

Borgerinddragelse i sundhedspolitikker

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt temadage om borgerinddragelse i kommunale sundhedspolitikker og den tværgående sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats.

Baggrund for temadagen

Politisk er der i stigende grad ønsker om at involvere borgere og andre aktører, der har erfaringer, kompetencer og ideer til løsninger, der kan fremme borgernes sundhed og trivsel. Mange kommuner har gjort sig erfaringer med dialog og inddragelse af lokale aktører i politikudvikling, og nogle steder er der udviklet retningslinjer og metoder til borgerinddragelse. Men hvornår er inddragelse hensigtsmæssigt, hvad er formålet, hvem skal inddrages, og hvad kræver det egentlig?

Formål og målgruppe

Formålet med temadagen var at give forskellige perspektiver på borgerinddragelse og drøfte potentialer og udfordringer for inddragelse af borgere i kommunens sundhedspolitik. 

På temadagen deltog ledere, koordinatorer og konsulenter, som har ansvar for tværgående politikudvikling og implementering inden for forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Indhold

Temadagen vekslede mellem oplæg, drøftelser og erfaringsudveksling. Dagen kom omkring: 

 • Nye tendenser i borgerinddragelse samt potentialer og udfordringer
 • Modeller for borgerinddragelse i politikudvikling og tværgående indsatser
 • Eksempel fra kommune på borgerinddragelse og samarbejde på nye måder
 • Udveksling af erfaringer om, hvordan man inddrager borgerne i politikudvikling og tværgående indsatser i dag, og hvordan man gerne vil gøre det fremadrettet

Materialer fra dagen

 • PDF

  Anne Tortzens oplæg om borgerinddragelse i politik

 • PDF

  Borgerinvolvering i udvikling af ny sundhedspolitik

 • PDF

  Oplæg Gentofte Kommune Borgerinddragelse i udvikling af sundhedspolitik

 • PDF

  Oplæg Trine Kill Naldal og Kirsten Engholm borgerdesign

 • PDF

  Prezi - Trin for trin udvikling af ny sundhedspolitik

 • PDF

  Temadagsoplæg borgerinddragelse CFP

×

Log ind