Inspiration fra afholdte temadage Sundhed på tværs

Bedre samarbejde om forskning i kommunale forebyggelses- og sundhedsopgaver

Center for Forebyggelse i praksis har i oktober 2018 afholdt temadage om, hvordan kommunen kan blive bedre til at indgå i samarbejde med forskere og forskningsmiljøer om forskningsprojekter, der skaber viden om kommunal sundhed og forebyggelse.

Baggrund for temadagen

De kommunale forebyggelses- og sundhedsopgaver er under hastig udvikling, og der er stadig stigende krav om, at opgaverne løses på et evidensbaseret grundlag. Det kræver en styrket forskningsindsats.

Mange kommuner vil gerne bidrage til forskningen for at skabe ny viden til bedre løsning af de kommunale opgaver til gavn for borgernes sundhed. Men hvordan kan vi forbedre samarbejdet om forskningen og sikre, at vi ved, hvad vi siger ja til, bidrager med rimelige ressourcer og får læring af samarbejdet og formidlet viden om resultater?

Formål og målgruppe

Formålet med temadagen var at give input og dele erfaringer om, hvordan kommuner bedst kan indgå i forskningsprojekter og få en mere aktiv dialog med forskerne for at bidrage til, at kommunerne får et godt udbytte af samarbejdet, og at der skabes mere relevant og anvendelig viden til brug for kommunerne.

På temadagen deltog ledere og konsulenter inden for forebyggelses- og sundhedsområdet i kommuner, der har en interesse for at styrke kommunens samarbejde med forskere.

Indhold

Dagen var en vekslen mellem oplæg, erfaringsudveksling og drøftelser omkring:

 • Hvilke forskellige typer af samarbejder kan kommuner have med forskere?
 • Hvad kræver det af kommunen at indgå i et forskningssamarbejde? F.eks. ressourcetræk og hensynet til driften
 • Hvilke fordele er der for kommunen ved at indgå i et forskningsprojekt, og hvilke ulemper kan der være?
 • Hvordan kommer den ny viden fra forskningen kommunen til gode?
 • Hvad skal der til for at styrke kommunens forskningssamarbejde, og hvilke krav kan kommunen stille til samarbejdet?

 Materialer fra dagen

 • PDF

  Powerpoint temadag om samarbejde om forskning i kommunale forebyggelse og sundhedsopgaver

 • PDF

  Samarbejde mellem forskning og praksis v. Tine Curtis Forskningschef i Aalborg kommune og leder af CFP i KL

 • PDF

  Hvilke vilkår arbejder en forsker under og hvordan×

Log ind