Inspiration fra afholdte temadage Mental sundhed

Ældre og mental sundhed

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt temadage om ældres mentale sundhed og om, hvordan kommunerne kan understøtte en god aldring ved at fremme positive sociale fællesskaber.

Baggrund for temadagen

Der er stor forskel på, hvordan vi bliver ældre. Mange ældre lever et godt liv uden fysiske og psykiske begrænsninger, mens andre ældre oplever kriser, sorg og ensomhed, som kan være en hæmsko for deres trivsel. Hvordan kan kommunens indsatser og medarbejdere, f.eks. forebyggende medarbejdere, understøtte livsglæde og trivsel blandt ældre borgere ved at bidrage til, at ældre oplever positive sociale fællesskaber sammen med andre?

Formål og målgruppe

Formålet med temadagen var at give viden og inspiration til, hvordan medarbejdere, der arbejder med forebyggelse blandt ældre, kan medvirke til at sætte fokus på mental sundhed, og hvordan man på tværs af kommune og foreninger kan fremme meningsfulde fællesskaber.

På temadagen deltog ledere, medarbejdere der gennemfører forebyggende hjemmebesøg, aktivitetsmedarbejdere, frivillighedskonsulenter og andre, der planlægger og koordinerer forebyggende initiativer på ældreområdet.

Indhold

Temadagen tog afsæt i elementer fra de reviderede forebyggelsespakker om ældre og forebyggelse og i konceptet "ABC for mental sundhed", der handler om at gøre noget aktivt, gøre noget fælles og gøre noget meningsfuldt. På temadagen arbejdede deltagerne med, hvordan "ABC for mental sundhed" som forståelses- og arbejdsramme kan omsættes i praksis med henblik på at fremme livsglæde og trivsel for ældre borgere.

Dagen kom omkring:

  • Hvad er det nye om ældre og forebyggelse i forebyggelsespakkerne?
  • Udveksling af erfaringer om, hvordan man allerede arbejder med ældres mental sundhed
  • Introduktion til "ABC for mental sundhed" som en forståelses- og arbejdsramme for mental sundhedsfremme
  • Hvordan man fremadrettet kan arbejde med mental sundhed og fællesskaber blandt ældre?

Materialer fra dagen

  • PDF

    Oplæg om ældre og mental sundhed v. Center for Forebyggelse i praksis

  • PDF

    Skema over anbefalinger fra forebyggelsespakkerne vedr. ældre og mental sundhed