• Ældre og mental sundhed

  Center for Forebyggelse i praksis har afholdt temadage om ældres mentale sundhed og om, hvordan kommunerne kan understøtte en god aldring ved at fremme positive sociale fællesskaber.

  Læs mere
 • Flere i bevægelse og trivsel

  Center for Forebyggelse i praksis har afholdt to temadage om potentialer i at samtænke kommunens indsats i forhold til borgernes fysiske aktivitet og trivsel.

  Læs mere
 • En styrket indsats for at fremme mental sundhed i seniorlivet

  Center for Forebyggelse i praksis har afholdt temadage med fokus på samarbejdet mellem kommune og civilsamfund for at understøtte seniorer i at gøre noget aktivt og meningsfuldt for egen og andres mentale sundhed.

  Læs mere