Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Sygdomsmestring til borgere med kronisk sygdom – hvordan sikres kvaliteten?

Temadagen havde fokus på tilrettelæggelse og gennemførelse af tilbuddet om sygdomsmestring med henblik på at sikre kvalitet i tilbuddet.

Baggrund for temadagen

Sygdomsmestring sigter på at støtte borgerens egenomsorg og dermed forbedre helbredsstatus og livskvalitet og gøre borgere i stand til bedst muligt at leve med kronisk sygdom. Men hvordan tilrettelægger kommunerne indsatsen, så målet om bedre sygdomsforståelse og håndtering af sygdom hos borgeren opnås?

Formålet med temadagen var at få indsigt i det teoretiske fundament for arbejdet med sygdomsmestring samt drøfte og dele viden om, hvilke elementer der arbejdes med i indsatsen, hvordan indsatsen bedst tilrettelægges, og hvordan der sikres kvalitet i indsatsen.

Indholdet af temadagen

Derudover vekslede dagen mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelse:

  • Fagligt oplæg ved professor Vibeke Zoffmann og seniorforsker Rikke Jørgensen om det teoretiske fundament for arbejdet med at styrke borgerens sygdomsmestring.
  • Fælles drøftelse om indsatselementer og tilrettelæggelse af sygdomsmestring
  • Hvorledes indsatsen dokumenteres og brug af data.

Temadagen blev holdt 2 gange.

Se materialer og oplæg fra dagen herunder

  • PDF

    Slides fra temadag om sygdomsmestring 22. maj 2019