Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Sygdomsmestring til borgere med kronisk sygdom – hvordan sikres kvaliteten?

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt temadage med fokus på tilrettelæggelse og gennemførelse af tilbuddet om sygdomsmestring med henblik på at sikre kvalitet i tilbuddet.

Baggrund for temadagen

Sygdomsmestring sigter på at støtte borgerens egenomsorg og dermed forbedre helbredsstatus og livskvalitet og gøre borgere i stand til bedst muligt at leve med kronisk sygdom. Men hvordan tilrettelægger kommunerne indsatsen, så målet om bedre sygdomsforståelse og håndtering af sygdom hos borgeren opnås?

Formål og målgruppe

Formålet med temadagen var at få indsigt i det teoretiske fundament for arbejdet med sygdomsmestring samt drøfte og dele viden om, hvilke elementer der arbejdes med i indsatsen, hvordan indsatsen bedst tilrettelægges, og hvordan der sikres kvalitet i indsatsen.

På temadagene deltog ledere og planlæggere af forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom samt medarbejdere, der arbejder specifikt med sygdomsmestring.

Indhold

Dagen vekslede mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelse:

  • Fagligt oplæg ved professor Vibeke Zoffmann og seniorforsker Rikke Jørgensen om det teoretiske fundament for arbejdet med at styrke borgerens sygdomsmestring
  • Fælles drøftelse om indsatselementer og tilrettelæggelse af sygdomsmestring
  • Hvorledes indsatsen dokumenteres og brug af data

 Materialer fra dagen 

  • PDF

    Slides fra temadag om sygdomsmestring 22. maj 2019