Inspiration fra afholdte temadage Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Styrket sygdomsmestring for mennesker med type 2-diabetes - fokus på sårbare

Center for Forebyggelse i praksis har med afsæt i Sundheds- og Ældreministeriets Diabeteshandlingsplan afholdt i alt fem webinarer om styrket sygdomsmestring for mennesker med type 2-diabetes med særligt fokus på de mest sårbare borgergrupper.

Baggrund for webinaret

Diabetesbehandlingen bygger i vid udstrækning på den enkeltes evne til at mestre sin sydom, hvorfor viden og handlekompetencer hos personer med diabetes er afgørende for mestring af sygdom. Sundhedsvæsenet har en vigtig opgave i at understøtte personer med type 2-diabetes i at kunne mestre egen sygdom, bl.a. gennem støtte, rådgivning og henvisning til de kommunale forebyggelsestilbud.

Formål og målgruppe 

Formålet med webinarerne var at understøtte vidensdeling og formidling af viden om sygdomsmestring med fokus på særligt sårbare personer med type 2-diabetes med det mål at få viden til at virke i praksis på tværs af kommuner og almen praksis i de enkelte regioner. På webinarerne fik deltagerne mulighed for at dele materialer og erfaringer i forhold til det valgte tema.

Webinarerne var målrettet diabetessygeplejersker, konsultationssygeplejersker i almen praksis samt kommunale hjemmesygeplejersker, ledere og planlæggere af forebyggelsestilbud til borgere med type 2-diabetes.

Indhold

 • Fagligt oplæg om særligt sårbare borgere/patienter med type 2-diabetes
 • Hvordan kan vi bedst samarbejde om at understøtte den sårbare borgers mestring af type 2-diabetes? 
 • Præsentation af den nye vidensportal v/ Videnscenter for Diabetes

Materialer fra dagen

 • PDF

  Oplæg Nana Folmann Hempler.final.pdf

 • PDF

  Oplæg Signe Smith Jervelund.final.pdf

 • PPTX

  Styrket sygdomsmestring T2D_CFP.pptx

 • PPTX

  Styrket sygdomsmestring T2D_CFP_final.pptx

 • PDF

  Styrket sygdomsmestring T2D_CFP_19.10_20 final.pdf

 • PDF

  Styrket sygdomsmestring T2D_CFP_20.10_20final.pdf

 • PPTX

  Styrket sygdomsmestring T2D_3.11.pptx

 • PDF

  Vidensbro_Videncenter for Diabetes_20201019.pdf

Link til portalen fra Videncenter for diabetes her.

Link til KOPA rapporten her.