Center for Forebyggelse i praksis Inspiration fra afholdte temadage

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom