Børn og unge

Ungdomsuddannelser og bedre samarbejde om unges sundhed

Center for Forebyggelse i praksis afholdt i maj temadage om kommunens rolle i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse på ungdomsuddannelser

Samarbejde med ungdomsuddannelser om unges sundhed

Formålet med temadagen var at give input og dele erfaringer om, hvordan samarbejdet med ungdomsuddannelser kan styrkes for at fremme unges muligheder for at trives, leve sundt og gennemføre deres uddannelse.

På temadagen deltog bl.a. konsulenter inden for sundhed samt repræsentanter inden for ungerådgivning og SSP.

Indholdet på temadagen

Dagen vekslede mellem oplæg, erfaringsudveksling og drøftelser. Vi kom omkring:

 • Ungdomsuddannelser som forebyggelsesarena - potentialer og udfordringer for at arbejde med unges sundhedsvaner og mentale sundhed
 • Overblik over erfaringer fra samarbejdsprojekter mellem kommuner og ungdomsuddannelser for at fremme unges sundhed
 • Hvad er kommunens rolle? Hvilke typer af indsatser kan iværksættes, og hvad er erfaringerne med indsatserne?
 • Hvordan kan kommunens samarbejde med ungdomsuddannelser styrkes?  

Susan Andersen fra Statens Institut for Folkesundhed holdt oplæg om forskningsprojekter, der har fokus på at fremme unges sundhed og trivsel via indsatser på ungdomsuddannelser. Derudover var der oplæg fra Vejle kommune og Københavns kommune om deres samarbejde med ungdomsuddannelser, samt fra Middelfart produktionsskole om deres arbejde med sundhedsfremme.

Alle oplæg kan findes nedenfor.

Materialer fra dagen

 • PDF

  Oplæg Center for Forebyggelse i praksis

 • PDF

  Oplæg Middelfart produktionsskole

 • PDF

  Oplæg v. Susan Andersen Statens Institut for Folkesundhed

 • PDF

  Oplæg Vejle Kommune