Børn og unge

Sundhedsplejen - en sund start for alle børn

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt to temaeftermiddage, der satte fokus på sundhedsplejens rolle i at understøtte, at alle børn får en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring.

Baggrund for temaeftermiddagen

2018 bød på en række anledninger, der nationalt har sat fokus på forebyggelsesopgaven i kommunerne, og mange kommuner er nu lokalt i gang med at drøfte egen indsats. Sundhedsplejen spiller en væsentlig rolle i mange af kommunens sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

Formål og målgruppe

Formålet med temaeftermiddagen var at give inspiration og dele erfaringer om, hvordan sundhedsplejens rolle kan styrkes for, at alle børn får en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring. Desuden var ønsket også, at deltagerne drøftede, hvordan KL og Center for Forebyggelse i praksis kan understøtte denne indsats.

På temaeftermiddagen deltog ledende sygeplejersker, sundhedsplejersker og udviklingskonsulenter med ansvar for børn og unges sundhed. 

Indhold

På temaeftermiddagen blev det drøftet, hvordan sundhedsplejens rolle i kommunen kan styrkes med udgangspunkt i nationale anledninger som KL's nye udspil Forebyggelse for fremtiden og bekymrende data fra sundhedsprofilen, der aktualiserer behovet for forebyggelse samt en revision af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, hvor en række nye anbefalinger er målrettet sundhedsplejen.

Eftermiddagen vekslede mellem korte oplæg og drøftelser. Center for Forebyggelse i praksis opridsede de nationale anledninger med relevans for sundhedsplejen.

Materialer fra dagen

  • PDF

    Oplæg på temaeftermiddag - En sund start for alle børn

  • PDF

    SKEMA anbefalinger fra forebyggelsespakkerne målrettet sundhedsplejen