Børn og unge

Børn og bevægelse i dagtilbud

Center for Forebyggelse har afholdt webinar med fokus børn og bevægelse i dagtilbud.

Baggrund for webinaret

Hvordan understøtter kommunen dagtilbud i at fremme børns bevægelsesglæde og motoriske udvikling via styrket politisk fokus og samarbejde på tværs af fagområder? Hvilke rammer er der inde og ude, der understøtter og inspirerer børn til bevægelse og tilpas udfordrende aktiviteter? Hvilke erfaringer er der med temaet krop, sanser og bevægelse i den styrkede pædagogiske lærerplan? Hvordan gives børn, der har begrænsede erfaringer med krop, sanser og bevægelse, mulighed for at deltage i fællesskaber, aktiviteter og legen? Og hvad er erfaringerne med det åbne dagtilbud? Det er nogle af de spørgsmål, som webinaret omhandlede.

 

Formål og målgruppe

På webinaret deltog konsulenter og ledere fra områderne: Dagtilbud, sundhed, kultur og fritid, fx pædagogiske teamledere, ledere af dagtilbud, børnefysioterapeuter, sundhedsplejersker, pædagogiske konsulenter og sundhedskonsulenter samt kultur- og fritidskonsulenter.

 

Indhold

Webinaret blev afholdt to gange med følgende indhold:

 • Perspektiver og dilemmaer i temaet krop, sanser og bevægelse i den styrkede pædagogiske læreplan, oplæg v. lektor Sisse Winther Oreskov, Professionshøjskolen Absalon
 • Erfaringer med at understøtte krop og bevægelse i dagtilbud, oplæg v. kommune
 • Erfaringer med åbent dagtilbud og inddragelse af lokalsamfund og nærmiljø for at fremme bevægelsesglæden, oplæg v. kommune
 • Den 28. september: Københavns Kommune fortalte om deres erfaringer v. bevægelsesfaglig konsulent Birgitte Møss, Børn- og Ungeforvaltningen og udviklingskonsulent Pia Brøgger, Kultur- og Fritidsforvaltningen
 • Den 30. september fortalte to kommuner, hhv. Aarhus Kommune v. Nanna Bak Johansen, Trine Rimmer Refsgaard og Karen Mette Hansen og Viborg Kommune v. Frivillighedskoordinator & Bevægelses- og idrætskonsulent, Lone Bjerre Josefsen

 

Led i Den Nationale Diabeteshandleplan

Webinaret blev udbudt som del af Den Nationale Diabeteshandleplan, hvor Sundhedsstyrelsen har udgivet publikationen 'Børn og unges sundhed og trivsel – anbefalinger til kommuner'. Anbefalinger fra publikationen blev inddraget på temadagen.

Materialer fra dagen

 • PDF

  Krop og bevægelse - Tidlig indsats - Aarhus Kommune.pdf

 • PDF

  Oplæg_Lone Bjerre Josefsen_Viborg Kommune_300920.pdf

 • PDF

  Sisse Winter Oreskov_Krop sanser og bevægelse oplæg KLx2.pdf

 • PDF

  ABIF_OversigtA3_23.01.20 EDOC (3).pdf

 • PDF

  Aktive Børn i Forening - oplæg i KL 28.09.20.pdf

 • PDF

  Bevægelsesfaglig understøttelse af dagtilbud August 2020_KK.pdf