Børn og unge

Bedre samarbejde med ungdomsuddannelser om unges trivsel og sundhed

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt temadage om kommunens rolle i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse på ungdomsuddannelser.

Baggrund for temadagen

Den nye sundhedsprofil viser, at unges sundhedsvaner er udfordret. Fra 2013 til 2017 er der sket en kraftig stigning i unge, der føler sig stressede, og en lille men bekymrende stigning i unge, der begynder at ryge. Profilen viser, at de unge drikker lidt mindre alkohol en tidligere men deres forbrug ligger stadig blandt det højeste i Europa.

Mange kommuner har allerede erfaringer med at samarbejde med ungdomsuddannelserne i forhold til at fremme unges mentale sundhed og den forebyggende indsats for tobak, alkohol og andre rusmidler.

Men hvornår er det hensigtsmæssigt at samarbejde, hvad er formålet, og hvad skal der til for at få et godt samarbejde med ungdomsuddannelserne? Og hvordan er rollefordelingen?

Formål og målgruppe

Formålet med temadagen var at give input og dele erfaringer om, hvordan samarbejdet med ungdomsuddannelser kan styrkes for at fremme unges muligheder for at trives, leve sundt og gennemføre deres uddannelse.

På temadagen deltog bl.a. konsulenter inden for sundhed samt repræsentanter inden for ungerådgivning og SSP. Derudover ansatte i kommunen med ansvar for at koordinere kommunens indsats til at fremme unges sundhed og trivsel.

Indhold

Dagen vekslede mellem oplæg, erfaringsudveksling og drøftelser. Vi kom omkring:

 • Ungdomsuddannelser som forebyggelsesarena - potentialer og udfordringer for at arbejde med unges sundhedsvaner og mentale sundhed
 • Overblik over erfaringer fra samarbejdsprojekter mellem kommuner og ungdomsuddannelser for at fremme unges sundhed
 • Hvad er kommunens rolle? Hvilke typer af indsatser kan iværksættes, og hvad er erfaringerne med indsatserne?
 • Hvordan kan kommunens samarbejde med ungdomsuddannelser styrkes?  

Susan Andersen fra Statens Institut for Folkesundhed holdt oplæg om forskningsprojekter, der har fokus på at fremme unges sundhed og trivsel via indsatser på ungdomsuddannelser. Derudover var der oplæg fra Vejle kommune og Københavns kommune om deres samarbejde med ungdomsuddannelser, samt fra Middelfart produktionsskole om deres arbejde med sundhedsfremme.

Materialer fra dagen

 • PDF

  Oplæg Center for Forebyggelse i praksis

 • PDF

  Oplæg Middelfart produktionsskole

 • PDF

  Oplæg v. Susan Andersen Statens Institut for Folkesundhed

 • PDF

  Oplæg Vejle Kommune