• Sundhedsplejen - en sund start for alle børn

    Center for Forebyggelse i praksis har afholdt to temaeftermiddage, der satte fokus på sundhedsplejens rolle i at understøtte, at alle børn får en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring.

    Læs mere
  • Bedre samarbejde med ungdomsuddannelser om unges trivsel og sundhed

    Center for Forebyggelse i praksis har afholdt temadage om kommunens rolle i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse på ungdomsuddannelser.

    Læs mere