Alkohol

Forebyggelseskampagner om alkohol og rygning

Temadagen gav inspiration til, hvordan kommunen kan synliggøre egen forebyggelsesindsats med afsæt i nationale forebyggelseskampagner om alkohol og tobak

Nationale kampagner om tobak og alkohol

Temadagen indeholdt drøftelser om og erfaringsudvekslinger af, hvordan forebyggelsesindsatsen i egen kommune om alkohol og tobak kan kobles til de nationale kampagner og hvilke fordele, der er ved det. På dagen blev der taget udgangspunkt i den internationale dag mod tobak 31. maj og Sundhedsstyrelsens kampagner for det kommende år, herunder: "Forebyggelse af rygestart blandt børn og unge" og "Meget mere med" målrettet unge om alkohol.

Formålet med dagen var at få inspiration til og dele erfaringer om kampagner - og materialer, der kan synliggøre og understøtte det lokale tobaks- og alkoholarbejde i egen kommune.

Nationale kampagner og materialer, cen-lok-metode og lokal forankring

Temadagen vekslede mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelser med fokus på, hvad der skaber en god kampagne.

Desuden blev deltagerne introduceret til de nationale kampagner om alkohol og rygning og hvad der forstås ved en cen-lok metode. Derudover drøftede deltagerne hvad kommunerne kunne få ud af at koble sig til de nationale kampagner og hvilke kampagner, det kunne være muligt at koble sig på i løbet af 2018. Derudover drøftedes hvad dette ville indebære samt hvilke materialer og lignende der ville være anvendelige.

Temadage var målrettet alkohol-og/eller tobakskoordinatorer, sundhedskonsulenter og kommunikationsmedarbejdere i kommunerne, der samarbejder om det lokale alkohol- og tobaksforebyggelsesarbejde.

Materialer

 • PDF

  Kampagner for en røgfri fremtid oplæg v. Marie Langmach Kræftens Bekæmpelse

 • PDF

  Oplæg kampagnetemadag om tobak og alkohol Center for Forebyggelse i Praksis

 • PDF

  Oplæg om alkoholkampagner v. Kræftens Bekæmpelse Anne Friis og Lotte Pålsson

 • PDF

  Sundhedsstyrelsens kampagnearbejde oplæg v. Stine Flod Storgaard