Inspiration fra afholdte temadage Alkohol

En mere hensigtsmæssig alkoholkultur - hvad kan kommunen gøre?

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt temadage om, hvordan kommuner bedst understøtter udviklingen af en mere hensigtsmæssig alkoholkultur, f.eks. gennem alkoholpolitikker og ved at etablere alkoholfrie miljøer.

Baggrund for temadagen

Den danske alkoholkultur er berygtet; vi drikker meget, og vi drikker ofte. Vi er vant til, at der serveres alkohol ved stort set alle sociale arrangementer, både til hverdag og til fest, privat og på arbejdspladsen, til kommunale arrangementer osv.

Kommunerne har mulighed for at påvirke alkoholkulturen og herigennem begrænse borgernes alkoholforbrug. Det kan kommunerne gøre bl.a. ved at sætte rammer for indtagelse af alkohol i de kommunale institutioner og ved at begrænse lejlighedstilladelser for alkoholudskænkning til arrangementer i sportsklubber, foreninger og byfester. 

Formål og målgruppe

Formålet med temadagen var at give input og dele erfaringer om, hvordan kommuner bedst understøtter udviklingen af en mere hensigtsmæssig alkoholkultur, f.eks. gennem alkoholpolitikker og ved at etablere alkoholfrie miljøer.

På temadagen deltog ledere og konsulenter med ansvar for alkoholforebyggelse og konsulenter fra andre relevante fagområder, som arbejder med alkoholforebyggelse.

Indhold

Temadagen tog udgangspunkt i KL's forebyggelsesudspil Forebyggelse for fremtiden, pejlemærke 5 om alkohol og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol.

Dagen vekslede mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelser:

  • Oplæg om den danske alkoholkultur
  • Drøftelse af erfaringer med at etablere rammer, som understøtter en mere hensigtsmæssig alkoholkultur
  • Kommuneoplæg om udvikling og implementering af alkoholpolitik
  • Drøftelse af muligheder og barrierer for udviklingen af alkoholfrie miljøer og fællesskaber 

Materialer fra dagen

  • PDF

    Alkoholkultur Oplæg v. Center for Forebyggelse i Praksis

  • PDF

    Den danske alkoholkultur v. Veronica Pisinger