Inspiration fra afholdte temadage Alkohol

Børn i alkoholfamilier

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt temadage med fokus på, hvad der skal være på plads for, at den enkelte kommune får øje på og hjælper børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer.

Baggrund for temadagen

I Danmark skønnes det, at 122.000 børn og unge vokser op i en familie, der er belastet af alkohol, svarende til en-to elever i hver folkeskoleklasse. Det har store konsekvenser for trivslen i barndommen og kan sætte negative spor langt op i voksenlivet. Det er ofte vanskeligt for både børn og forældre at tale om, hvordan alkohol påvirker familien. Tavsheden gør det svært for fagprofessionelle i kommunen at blive opmærksomme på problemerne, så familierne kan hjælpes så tidligt som muligt, inden alkoholmisbruget får alvorlige konsekvenser for børnene.

Formål og målgruppe

Formålet med temadagen var at drøfte, hvad der skal være på plads i kommunen for at børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer opspores, og familien får den rette hjælp og støtte. Det konkrete ønske var, at deltagerne skulle få et overblik over, hvordan man på nuværende tidspunkt arbejder med tidlig opsporing og indsatser i sin egen kommune, og hvordan man ud fra sin rolle i kommunen kan styrke den samlede indsats.

På temadagen deltog ledere og konsulenter inden for sundheds-, børne-, social- og rusmiddelområdet, som arbejder med at styrke kommunens indsats for børn, der vokser op i alkoholfamilier. 

Indhold

På temadagen delte kommunerne erfaringer og drøftede:

  • Hvilken rolle sundhedsplejen, dagtilbud og skole har i forhold til tidlig opsporing og støtte i barnets nærmiljø
  • Erfaringer med det gode samarbejde på tværs i kommunen mellem almenområdet, socialområdet og rusmiddelbehandlingen
  • Konkrete erfaringer med kompetenceudvikling, metoder og redskaber

Der var desuden oplæg fra Runa Bjørn, som er projektleder på projekt "BRUS", der er en tværkommunal indsats blandt 11 midtjyske kommuner, der hjælper børn og unge i alderen 0-24 år, som lever i familier med rusmiddelproblemer.

Materialer fra dagen

  • PDF

    CFP oplæg på temadag om børn i familier med alkoholproblemer

  • PDF

    Opsporing og støtte til børn i Alkoholfamilier - Oplæg v Runa Bjørn projektleder i BRUS