Center for Forebyggelse i praksis

Inspiration fra afholdte temadage

Herunder er inspiration og relevant materiale fra temadage som Centeret har holdt i 2018 og 2019.

Oplæg og materialer

Centeret har holdt temadage om en lang række emner siden 2013. Du er derfor meget velkommen til at kontakte os, hvis der er et emne, som du gerne vil vide mere om, som du ikke finder på listen. Måske har vi holdt en temadag om det. 

Kontakt os på forebyggelseipraksis@kl.dk

 

 • Alkohol - en mere hensigtsmæssig alkoholkultur

  På temadagen fik deltagerne input og delte erfaringer om, hvordan kommuner bedst understøtter udviklingen af en mere hensigtsmæssig alkoholkultur fx gennem alkoholpolitikker og ved at etablere alkoholfrie miljøer.

  Læs mere
 • Forebyggelse for fremtiden - sæt forebyggelse på dagsordenen

  Formålet med temadagene var at give viden og inspiration til og dele erfaringer om, hvordan forebyggelse kan sættes på dagsordnen i kommunen.

  Læs mere
 • Forebyggelseskampagner om alkohol og rygning

  Temadagen gav inspiration til, hvordan kommunen kan synliggøre egen forebyggelsesindsats med afsæt i nationale forebyggelseskampagner om alkohol og tobak

  Læs mere
 • Forebyggelsespakker - hvad er det nye i de reviderede pakker?

  Center for Forebyggelse i praksis afholdt i maj og juni temaeftermiddage, der satte fokus på de faglige opdateringer og reviderede anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

  Læs mere
 • Forskning i kommunale forebyggelses- og sundhedsopgaver

  Center for Forebyggelse i praksis holdt i oktober 2018 temadage om, hvordan kommunen kan blive bedre til at indgå i samarbejde med forskere og forskningsmiljøer om forskningsprojekter, der skaber viden om kommunal sundhed og forebyggelse.

  Læs mere
 • Sundhedsplejen - En sund start for alle børn

  Center for Forebyggelse i praksis holdt i september to temaeftermiddage, der satte fokus på sundhedsplejens rolle i at understøtte, at alle børn får en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring.

  Læs mere
 • Sundhedspolitikker og borgerinddragelse

  Center for Forebyggelse i praksis afholdt i juni 2018 temadage om borgerinddragelse i kommunale sundhedspolitikker og den tværgående sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats.

  Læs mere
 • Tobak - nye veje i tobaksforebyggelsen

  Kræftens Bekæmpelse og Center for Forebyggelse i praksis har afholdt temadage om kommunernes arbejde med at betræde nye veje i tobaksforebyggelsen. Vi gjorde status og drøftede næste skridt for Røgfri Fremtid i kommunerne.

  Læs mere
 • Ungdomsuddannelser og bedre samarbejde om unges sundhed

  Center for Forebyggelse i praksis afholdt i maj temadage om kommunens rolle i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse på ungdomsuddannelser

  Læs mere
 • Ældre og mental sundhed

  Center for Forebyggelse i praksis afholdt temadage om ældres mentale sundhed og om, hvordan kommunerne kan understøtte en god aldring ved at fremme positive sociale fællesskaber.

  Læs mere
 • Samarbejde om borgernes sundhed og arbejdsmarkedsparathed

  Center for forebyggelse i praksis har afholdt to temadage med fokus på, hvordan kommunens sundheds- og beskæftigelsesområde samarbejder om indsatser, der styrker ledige borgers sundhed og arbejdsmarkedsparathed.

  Læs mere
 • Sygdomsmestring til borgere med kronisk sygdom – hvordan sikres kvaliteten?

  Temadagen havde fokus på tilrettelæggelse og gennemførelse af tilbuddet om sygdomsmestring med henblik på at sikre kvalitet i tilbuddet.

  Læs mere