Center for Forebyggelse i praksis Implementeringsværktøjer

Vurdering af implementeringskapacitet

Redskab til at vurdere muligheder og barrierer for implementering i kommunen – og dermed skabe basis for planlægning af vellykket implementering.

Nogle kommuner har god opbakning fra politikerne, hvilket altid er en stor fordel, navnlig hvis der ikke på forhånd er tilstrækkeligt ejerskab til opgaven i alle relevante forvaltningsområder.  Andre kommuner har velfungerende samarbejde på tværs, men har måske til gengæld meget få ressourcer. Vurdering af implementeringskapacitet handler således blandt andet om at finde den bedste vej til implementering givet de betingelser, der eksisterer i kommunen.

Vi har i Center for Forebyggelse i praksis benyttet implementeringscirklen i rådgivning, hvor vi har sparret med kommuner om, hvor de aktuelt har gode muligheder for at implementere nyt, og hvor der er behov for at opbygge eller styrke kapaciteten yderligere; dvs. på hvilke af implementeringscirklens elementer, kommunen ligger højt, og på hvilke der er potentiale for forbedring. Der er også stadig flere kommuner, der har benyttet cirklen i eget arbejde med at analysere konteksten og vurdere kommunens parathed til at igangsætte eller accelerere en implementeringsproces. Nogle har desuden anvendt cirklen som dialogredskab med relevante beslutningstagere om, hvordan kommunens implementeringskraft styrkes.

Læs mere om vurdering af implementeringskapacitet (edderkoppespind) nedenfor:

  • PDF

    Vurdering af kapacitet

  • DOCX

    Vurderingsskema med spørgsmål til implementeringskapacitet