Center for Forebyggelse i praksis Implementeringsværktøjer

Prioritering og konkretisering

Hvad der bør prioriteres i forhold til de anbefalede indsatser afhænger af en lang række faktorer og er forskelligt fra kommune til kommune.

Prioritering af indsatserne og konkretisering af hvad der skal gøres

Der er mange forhold der gør sig gældende i forhold til hvilke anbefalede indsatser, der skal prioriteres. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan der prioriteres, og det afhænger dels af kompleksiteten af de enkelte anbefalede indsatser, dels af lokale forhold, herunder borgernes sundhed og kommunens implementeringskapacitet. I vores samarbejde med kommunerne har vi erfaret, at der en række spørgsmål, som er relevante at have med i overvejelserne, når der skal prioriteres på baggrund af kortlægning og sortering. Se spørgsmålene her

Retningsgivende dokumenter

De fleste kommuner tager afsæt i en række forskellige retningsgivende dokumenter, når de prioriterer deres indsatser. Fx hvilke mål er der i sundhedspolitikken, hvad står der i de øvrige forvaltningers mål og kvalitetsaftaler, der har relation til sundhed og trivsel? Hvordan kan sundhedsaftalen med regionen understøtte arbejdet? Hvilke projekter ligger der nuværende budgetaftale?

Indsatsens kompleksitet

Prioritering i forhold til indsatsens kompleksitet er væsentlig, fordi det ofte ikke vil være muligt at implementere mange komplekse indsatser samtidig. Der vil være behov for at prioritere på baggrund af, hvad der er muligt i kommunen i forhold til ressourcer, politisk opbakning mv., altså implementeringskapaciteten. De simple indsatser kan ofte mere umiddelbart implementeres, når det relevante forvaltningsområde tager ansvar for det.

Konkretisering af indsatsen

Ofte er der behov for yderligere konkretisering af anbefalingen i forhold til, hvordan den skal udmøntes i praksis i den aktuelle lokale kontekst. Anbefalingerne skal så at sige ”oversættes” til praksis. Det gælder eksempelvis anbefalingen om at have ”øget fokus på børns motorik”, der ansvarsmæssigt vil kunne placeres i børneområdet, men hvor det er mindre klart, præcis hvordan man i praksis i institutionerne kan have ”øget fokus”. For komplekse, tværgående anbefalinger så som ”implementering af en hygiejneorganisering” vil oversættelsesarbejdet oftest være omfattende og stille krav om planer for organisering af arbejde, kompetenceudvikling og eventuelt udvikling af materialer m.v.

Det økonomiske årshjul

I prioriteringsarbejdet er det væsentligt at have årshjulet for det kommunale budget med i baghovedet, fordi budgetprocessen har betydning for eventuel ansøgning om ekstra ressourcer.

Værktøjer