Center for Forebyggelse i praksis Implementeringsværktøjer

Kortlægning og sortering

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker indeholder 262 anbefalinger, der griber ind i alle forvaltningsområder i kommunen. For at skabe overblik over den eksisterende indsats i kommunen har langt de fleste kommuner valgt at benytte forskellige former for ”trafiklysmodeller”.

Redskaber til at få overblik over indsatser og ansvar for implementering

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker indeholder 262 anbefalinger, der griber ind i alle forvaltningsområder i kommunen. For at skabe overblik over den eksisterende indsats i kommunen har langt de fleste kommuner valgt at benytte forskellige former for ”trafiklysmodeller”.  Rød: Vi er ikke i gang, Gul: Vi er i gang men ikke systematisk eller ikke alle steder og Grøn: Indsatsen er fuldt implementeret.

Redskaber til kortlægning

Flere kommuner har valgt at skabe overblik over eksisterende indsatser opdelt efter emnerne i forebyggelsespakkerne. Se eksempelvis redskabet fra Frederiksberg.

Andre har valgt at opdele anbefalingerne efter, hvilke forvaltningsområder de hører under. Se eksempelvis redskaberne fra Varde og Kolding.

Nogle indsatser hører under sundhedsområdets ansvarsområde, mens mange andre hører under kommunens øvrige forvaltningsområder. For en del af anbefalingerne vil ansvaret være delt på tværs af flere forvaltninger.

Det er centerets erfaring, at kortlægningen fungerer bedst, hvis den foregår i dialog med de forskellige forvaltningsområder om deres nuværende indsats og hvordan de anbefalede indsatser kan medvirke til at styrke deres kerneopgave.

Sortering efter ansvar og kompleksitet

De anbefalede indsatser varierer i kompleksitet, og derfor har flere kommuner valgt at lave en sortering på baggrund af de anbefalede indsatsers kompleksitet ved hjælp af et sorteringsskema. Indsatser med lav kompleksitet er dem, hvor det er tydeligt, hvad indsatsen indbefatter, og hvem der skal sikre implementeringen, og som kan implementeres inden for eksisterende budgetramme. Andre anbefalinger er mere komplekse, fx fordi det er nødvendigt at udvikle nye metoder forud for implementeringen eller fordi implementeringen kræver større ændringer af arbejdsgange, kompetenceudvikling, tilførsel af ekstra ressourcer eller går på tværs af forvaltningsområder. Vurderingen af anbefalingernes kompleksitet kan være en hjælp i prioriteringen af, hvilken rækkefølge anbefalingerne skal implementeres.

En kort komprimeret proces

Centerets erfaring fra arbejdet med kommunerne er, at det kan anbefales at kortlægning, sortering og prioritering af indsatserne gennemføres i en og samme arbejdsgang, således at processen gøres så komprimeret som muligt.

 • XLSX

  Emnespecifik kortlægning af pakkerne fra Frederiksberg kommune

 • PDF

  Forvaltningsspecifik kortlægning af pakkerne fra Kolding kommune

 • PDF

  Forvaltningsspecifik kortlægning af pakkerne fra Varde kommune

 • DOCX

  Sortering af anbefalinger