Center for Forebyggelse i praksis Børneliv i sund balance

Sund start for nye børnefamilier

Familier med spædbørn oplever at få støtte og vedkommende hjælp fra sundhedsplejen og lokalsamfundet til sundere madvaner, stimulering af barnets motorik og inspiration til en aktiv livsstil i familien.

Flere fællesskaber til nye børnefamilier

Sundhedsplejens indsats i barnets første leveår bidrager allerede i høj grad til at give barnet og familierne en sund start på livet. Lokalt er der også andre aktører, fx babyrytmik, biblioteket eller Mødrehjælpen, der giver børnefamilierne muligheder for at finde fællesskab og støtte til det nye liv som familie. Projektet vil styrke lokale fællesskaber og koblingen til sundhedsplejens indsats, så flere nye børnefamilier oplever støtte i lokalsamfundet til sunde vaner.

Proaktiv støtte til sunde madvaner og motorik i barnets første leveår

Forskning har vist, at en proaktiv tilgang er lovende for at nå borgere, der ikke normalt opsøger kommunale sundhedstilbud. Som del af projektet skal sundhedsplejen udover kommunens almene tilbud aktivt henvende sig til familier ved hjemmebesøg eller over telefonen, med tilbud om støtte til amning, sunde madvaner og motorik. Indsatsen bliver udviklet af sundhedsplejersker fra kommunerne sammen med projektgruppen og med inddragelse af eksperter.