Center for Forebyggelse i praksis Børneliv i sund balance

Mad, bevægelse og brug af naturen

Dagtilbuddene, som er med i projektet, arbejder efter fælles principper, der styrker børnenes madmod, motorik og nysgerrighed på oplevelser i lokalområdet.

Mere bevægelse, mod på sund mad og brug af naturen og lokalsamfund

Medarbejdere og ledere har i løbet af 2020 været med til at udvikle fælles principper for dagtilbud, der en del af Børneliv i sund balance. Principperne tager afsæt i projektets vidensbaserede indsatser og målsætninger, den styrkede pædagogiske læreplan og gode erfaringer fra kommunerne. Som hjælp til arbejdet med principperne, vil projektet i 2021-2024 holde temadage med faglig inspiration og mulighed for at udveksle gode ideer og erfaringer.

Principper for dagtilbud i Børneliv i sund balance

Sund mad og drikke sammen, hvor …

  • vi er nysgerrige på, hvor maden kommer fra og modige på at smage nyt
  • vi sætter sunde rammer for maden og måltiderne i hverdagen og når der er fest - sammen med forældrene

Leg og bevægelse sammen, hvor...

  • børnene oplever glæde ved at udfordre kroppen og får pulsen op hver dag
  • børnene ’går’ i dagtilbud og kan cykle, når de begynder i skole

Oplevelser og nærhed sammen, hvor …

  • vi samarbejder med lokalsamfundet og forældrene om sjove og gode oplevelser for børnene
  • vi undersøger og bruger naturen omkring os, og børnene er ude hver dag
  • de voksne går forrest for at fremme børnenes trivsel og sundhed

 

  • PDF

    Fælles principper for dagtilbud i Børneliv i sund balance.pdfLegebaseret undersøgelse af motorik og vægtudvikling i børnehaven

Der vil også i projektet for børn i 3-4-årsalderen blive udviklet en legebaseret undersøgelse af motorik og vægtudvikling i børnehaven i et samarbejde med sundhedsplejen og evt. børnefysioterapeut. Der er gode kommunale erfaringer med, at en undersøgelse styrker det tværfaglige blik på børnene, og at den kan foregå, så den opleves som del af den daglige leg og aktivitet. Indsatsen forventes udviklet i 2021. 

×

Log ind