Center for Forebyggelse i praksis

Børneliv i sund balance

Nyt projekt støttet af Nordea-fonden skal styrke kommunale og civile aktører i lokalområder til at stå sammen om et børneliv i sund balance, hvor hverdagen byder på masser af leg og bevægelse, sund mad og drikke, oplevelser og nærhed.

En sund start på livet for alle børn

Børns sundhed og trivsel afhænger i høj grad af, hvor de vokser op. Men hvordan kan kommuner, lokalsamfund og familier sammen skabe bedre rammer for et sundt børneliv og dermed sikre, at alle børn får et godt afsæt i livet? Det skal et nyt 5-årigt projekt støttet af Nordea-fonden forsøge at give svar på.

Under overskriften ’Børneliv i sund balance’ vil Aalborg, Frederikssund og Albertslund Kommune i et projekt ledet af Center for Forebyggelse i praksis, KL styrke kommunale og civile aktører i lokalområder til at stå sammen om at skabe et godt og sundt børneliv. En ekspertgruppe bestående af Julemærke Fonden og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet bidrager til udvikling og evaluering.

Fælles ansvar for børns sundhed og trivsel

Projektet løber fra 2020 til 2024 og tager udgangspunkt i vidensbaserede indsatser, der fremmer børnefamiliers muligheder for at trives i fællesskaber, spise sundt og være fysisk aktive for herigennem at fremme en sund vægtudvikling hos børnene. Målgruppen er børn 0-10 år og målet er, at alle relevante voksne i lokalsamfundet – herunder forældre, sundhedspleje, dagtilbud, skole, lokale idrætsforeninger og erhvervsliv – arbejder sammen og tager fælles ansvar for at styrke sundheden og trivslen hos børnene.

Viden og erfaringer fra projektet

Center for Forebyggelse i praksis, KL vil løbende udbrede viden og erfaringer fra projektet til alle landets kommuner via denne hjemmeside, temadage, konferencer, mv.

  • PDF

    Folder Børneliv i sund balance

 Børneliv i sund balance GIF