Center for Forebyggelse i praksis

Aktuelle arrangementer

Centeret afholder arrangementer i relation til arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i en kommunal kontekst. Alle arrangementer indeholder oplæg om faglige emner eller implementering, men vil også i vid udstrækning blive baseret på videns- og erfaringsdeling mellem de deltagende kommuner.

Arrangementer 

Herunder er arrangementer, der er åbne for tilmelding. Alle kommuner er velkomne til at kontakte os med ønsker til nye aktiviteter på forebyggelseipraksis@kl.dk 

Arrangement

Temadage Skolen som arena for at fremme fysisk aktivitet hos børn og unge

Center for Forebyggelse i praksis inviterer i februar til temadage, der med skolen som arena sætter fokus på samarbejdet på tværs af fagområder for at øge fysisk aktivitet blandt børn og unge.

Arrangement

Temadage En styrket indsats for at fremme mental sundhed i socialfaglige tilbud

Temadagen sætter fokus på, hvordan vi gennem aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed kan styrke mental sundhed for borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i kommunerne.