Sundhed Center for Forebyggelse i praksis

Aktuelle arrangementer

Centeret afholder arrangementer i relation til arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i en kommunal kontekst. Alle arrangementer indeholder oplæg om faglige emner eller implementering, men vil også i vid udstrækning blive baseret på videns- og erfaringsdeling mellem de deltagende kommuner.

Arrangementer 

Herunder er arrangementer, der er åbne for tilmelding. Alle kommuner er velkomne til at kontakte os med ønsker til nye aktiviteter på forebyggelseipraksis@kl.dk

  

Arrangement

Temadage Temadag: Fra forebyggelse af overvægt hos børn - til fremme af sund vægtudvikling

 

Arrangement

Temadage Temadag: Dialog om alkohol

 

Arrangement

Temadage Temadag: Veje til at styrke den mentale sundhed og trivsel blandt unge. Hvad kan kommunen gøre?

 

Arrangement

Temadage Temadag om social ulighed i sundhed blandt børn - fra viden til handling i hele kommunen

 

Arrangement

Temadage Temadag: Hvordan kan vi styrke rekruttering til og gennemførelse af forebyggelsestilbud for sårbare borgere med kronisk sygdom?

 

Arrangement

Temadage Webinar om røgfri arbejdstid i kommuner