Center for Forebyggelse i praksis

Aktuelle arrangementer

Centeret afholder arrangementer i relation til arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i en kommunal kontekst. Alle arrangementer indeholder oplæg om faglige emner eller implementering, men vil også i vid udstrækning blive baseret på videns- og erfaringsdeling mellem de deltagende kommuner.

Arrangementer 

Herunder er arrangementer, der er åbne for tilmelding. Alle kommuner er velkomne til at kontakte os med ønsker til nye aktiviteter på forebyggelseipraksis@kl.dk

Arrangement

Temadage Temadag: En styrket indsats for at fremme mental sundhed i seniorlivet

Arrangement

Temadage Temadag: Børn i alkoholfamilier - opsporing og tidlig indsats

Arrangement

Temadage Temadag: Samarbejde med civilsamfund - forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Arrangement

Temadage Temadag: Forebyggelse for fremtiden – et fortsat fokus