Sundhed Center for Forebyggelse i praksis

Aktuelle arrangementer

Centeret afholder arrangementer i relation til arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i en kommunal kontekst. Alle arrangementer indeholder oplæg om faglige emner eller implementering, men vil også i vid udstrækning blive baseret på videns- og erfaringsdeling mellem de deltagende kommuner.

Arrangementer 

Herunder er arrangementer, der er åbne for tilmelding. Alle kommuner er velkomne til at kontakte os med ønsker til nye aktiviteter på forebyggelseipraksis@kl.dk.   

 

Arrangement

Kurser Kursus for nye kommunale hygiejnesygeplejersker og -koordinatorer

Arrangement

Temadage Temadag om unge, tobak og nikotinafhængighed

Arrangement

Temadage Webinar om en styrket sundhedsfremmende og forebyggende indsats blandt ældre

Arrangement

Temadage Webinar om styrket sygdomsmestring for mennesker med type 2-diabetes, med særligt fokus på psykisk sårbare