Sundhed Center for Forebyggelse i praksis

Aktuelle arrangementer

Centeret afholder arrangementer i relation til arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i en kommunal kontekst. Alle arrangementer indeholder oplæg om faglige emner eller implementering, men vil også i vid udstrækning blive baseret på videns- og erfaringsdeling mellem de deltagende kommuner.

Arrangementer 

Herunder er arrangementer, der er åbne for tilmelding. Alle kommuner er velkomne til at kontakte os med ønsker til nye aktiviteter på forebyggelseipraksis@kl.dk.   

Arrangement

Temadage Temadag om kommunale forebyggelsestilbud til borgere med muskel- skeletlidelser

Arrangement

Kurser To dages minikursus for sundhedskonsulenter. Sæt forebyggelsen på dagsordenen og skab bedre resultater gennem faglig viden, samarbejde på tværs, involvering og facilitering

Arrangement

Temadage Webinar: Hvordan fremmes gode skærmvaner blandt 0-6 årige børn?

 

  

×

Log ind