Center for Forebyggelse i praksis

Aktuelle arrangementer

Centeret afholder arrangementer i relation til arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i en kommunal kontekst. Alle arrangementer indeholder oplæg om faglige emner eller implementering, men vil også i vid udstrækning blive baseret på videns- og erfaringsdeling mellem de deltagende kommuner.

Arrangementer 

 

 

 

Herunder er arrangementer, der er åbne for tilmelding. Alle kommuner er velkomne til at kontakte os med ønsker til nye aktiviteter på forebyggelseipraksis@kl.dk

 

 

 

 

 

Arrangement

Temadage Styrket tobaksforebyggelse - national handleplan og ny tobakslov på vej

 

Arrangement

Temadage Styrket sygdomsmestring for mennesker med type 2-diabetes - fokus på sårbare

 

Arrangement

Temadage Børn og bevægelse i dagtilbud - hvordan kan indsatsen styrkes?

 

Arrangement

Temadage Temadag: Hvordan fastholder vi fokus på infektionshygiejnen i forlængelse af Coronaepidemien?

 

Arrangement

Temadage Webinar: Kom godt i gang med røgfri skoletid

 

Arrangement

Temadage Temadage om Børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser

 

Arrangement

Temadage Temadag om Skoletrivsel for alle