Sundhed Ældreområdet

Partnerskabsprojekter

Partnerskabsprojekterne 1 og 2 handler om, at ensarte dokumentationen af indsatsen af hjemmesygeplejen, og skabe bedre kvalitet og overblik i hjemmesygeplejen.

Indledning

Partnerskabsprojekt 1 blev afsluttet i 2012 mens partnerskab 2 blev igangsat i november 2013.

Partnerskabsprojekt 1

I 2011 blev partnerskabsprojektet igangsat af KL og 45 kommuner omhandlende dokumentation af hjemmesygeplejen. Målet var at skabe en ensartet dokumentation af hjemmesygeplejen på tværs af kommunerne; dels for at dokumentere udviklingen i hjemmesygeplejen på landsplan og dels for at man lokalt kunne udvikle hjemmesygeplejen og blive bedre til at prioritere ressourcerne. Her udviklede man indsatskataloget som tager udgangspunkt i de sygeplejefaglige problemområder. Ud over indsatskataloget arbejdede man med kvaliteten i opgavevaretagelsen, sondringen mellem sundhedslov og servicelov samt organisering og økonomi.

Partnerskabsprojekt 2

I ”Det partnerskabsprojekt 2” arbejder kommunerne videre med den viden, som blev samlet og produceret i det første partnerskabsprojekt. Parterne arbejder særligt med dokumentation af hjemmesygeplejen på et fagligt og styringsmæssigt plan.

Yderligere informationer

Nedenfor kan man finde materialer og notater udarbejdet i det første partnerskabsprojekt

Rapporter og vejledninger

 • PDF

  KL's delegationsnotat 2014

 • PDF

  Inspirationsnotat Styring af hjemmesygeplejen 2

 • PDF

  Afsluttende notat i partnerskabsprojektet om hjemmesygeplejen

 • PDF

  Afdækning af sundhedsindsatser på de sociale botilbud

 • PDF

  Vejledning til fælles konteringspraksis vedr. opgaven

 • PDF

  Organisering af hjemmesygeplejen 2013

 • PDF

  Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen 2012

 • PDF

  Ledelseshåndbog i god dokumentationspraksis 2013

×

Log ind