Sundhed Ældreområdet

Frit valg af leverandør

Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilvejebringe frit valg af leverandør på praktisk hjælp, personlig pleje eller madservice.

Indledning 

Det frie leverandørvalg kan etableres via:

  • Frit valg efter den såkaldte godkendelsesmodel, hvor kommunen skal godkende de leverandører, der lever op til kommunens pris- og kvalitetskrav.
  • Kommunen kan vælge at udbyde én eller flere ydelser i kommunen eller i ét eller flere distrikter. 
  • Udstedelse af fritvalgsbeviser til borgerne.

På denne side kan du finde relevante links og materiale vedr. frit valg.

 

Vejledninger

  • PDF

    KL - Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet

  • PDF

    Udbudsportalen - Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere (2014)