Sundhed Ældreområdet

DÆMP

Regeringen har prioriteret i alt 1,2 mia. kr. i perioden 2016-2019 og herefter varigt 300 mio. kr. til at løfte indsatsen for den ældre medicinske patient gennem en national handlingsplan, herunder en akutpakke målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene.

Udmøntning af initiativer

Fordelt på otte indsatsområder beskriver den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient en række konkrete initiativer til at styrke indsatsen for denne gruppe af borgere.

Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner har aftalt en udmøntningsplan. Se udmøntningsplanen i bilagsboksen.

National handlingsplan

 • PDF

  National handlingsplan for den ældre medicinske patient

Kommissorium for den ældre medicinske patient

 • PDF

  Se kommissorium for Sundhedsstyrelsens følgegruppe

KL’s faglige input til sundhedsstyrelsen

 • PDF

  KLs faglige input til Sundhedsstyrelsen 2016

Dokumenter relateret til DÆMP

 • PDF

  Aftale om akutpakke mod overbelægning (2016)

 • PDF

  Brev fra Danske Regioner og KL vedr. regional rådgivning til kommuner og almen praksis

 • PDF

  Brev til kommuner vedr. akutfunktioner

 • PDF

  Finansloven for 2016 - uddrag (2015)

 • PDF

  Fælles udmøntningsplan for handlingsplan for den ældre medicinske patient 2012-2015 (2012)

 • PDF

  God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen (2014)

 • PDF

  Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, Sst 2017

 • PDF

  Plan for udmøntning af den nationale handlingsplan for en styrket indsat for den ældre medicinske patient (2016)

 • PDF

  PLO og KL - Definition af midlertidige døgndækkede pladser (2015)

 • PDF

  Satspuljeaftalen for 2016-2019 (2015)

 • PDF

  Sundhedsstyrelsens anbefalinger til kvalitet i akutfunktioner i den kommunale hjemmesygepleje (2014)×

Log ind