Sundhed Ældreområdet

Holdningspapir på ældreområdet

Som indspil til Ældretopmødet 2020 har KL lavet et holdningspapir med syv forslag til, hvordan vi gør en god ældrepleje endnu bedre.

Ældreområdet ændrer sig markant i disse år. Antallet af de ældste ældre er stigende, og selvom mange generelt er sundere og mere aktive end tidligere, ser vi også en stigning i antallet af borgere med kroniske sygdomme og komplekse behov. Det stiller nye krav til vores ældrepleje.

Den 30. september og 1. oktober 2020 holder KL, Sundheds- og Ældreministeriet, FOA og Ældre Sagen derfor et ældrepolitisk topmøde, hvor vi sætter fremtidens ældreplejen på dagsordenen. Med til diskussionerne tager KL syv nye initiativer, som skal være med til at gøre en god ældrepleje endnu bedre.

Sådan gør vi en god ældrepleje endnu bedre

I Danmark har vi på mange måder en ældrepleje, som fungerer rigtig godt. Men vi skal arbejde på at rette op de steder, hvor vi ikke kan være tilfredse. Det handler om at udfordre gamle vaner og fastlåste kulturer og strukturer, der binder ressourcerne op på det forkerte og tager tid fra det væsentligste – nemlig medarbejdernes og ledernes nærvær med de ældre

KL har følgende syv forslag til hvordan vi gør en god ældrepleje endnu bedre

  1. Større fokus på rekruttering og kommunernes komplekse uddannelsesopgave
  2. Et styrket, sundhedsfagligt fokus i ældreplejen
  3. Styrket bruger- og pårørendeinddragelse i nye obligatoriske bestyrelser
  4. Ledelsen skal tættere på kerneopgaven, og rammerne skal styrkes
  5. Sparring of refleksion i hverdagen
  6. Tættere samarbejde mellem visitationen og medarbejderne i plejen
  7. En ny, forenklet tilsynsmodel

Du kan læse hele vores holdningspapir længere nede på siden.

En fælles opgave

I KL ser vi frem til Ældretopmødet 2020, som er en unik mulighed for, at parterne sammen kan få de gode eksempler på bordet, inspirere hinanden og ikke mindst få taget de vigtigste diskussioner om, hvordan vi sikrer en god og værdig ældrepleje.

I kommunerne har vi længe været i gang med at ruste ældreplejen til fremtiden, men vi kan ikke gøre det alene. Der er behov for, at alle parter på området træk­ker i samme retning og samarbejder om at løfte udviklingen på ældreområdet.

Vi skal i fællesskab skabe de rammer, som gør, at den enkelte borger med behov for hjælp føler sig set og oplever at blive mødt af det nærvær og den om­sorg, som han eller hun har brug for.

  • PDF

    Holdningspapir på Ældreområdet: Sådan gør vi en god ældrepleje endnu bedre - syv forslag fra KL