Ældreområdet

Ældreområdet sættes til debat

Vi bliver markant flere ældre i Danmark. Derfor er vi nødt til at tage en drøftelse af, hvordan det kommunale ældreområde skal udvikles i de kommende år.

Hvad er det gode ældreliv?

Som oplæg til debat, har KL's Sundheds- og Ældreudvalg udarbejdet debatoplægget "Hvad er et godt ældreliv?". Oplægget indeholder analyser og debatspørgsmål indenfor fire temaer:

  • De ældre
  • Medarbejderne
  • De pårørende
  • Civilsamfundet

Debatoplægget kommer ikke med et sæt af færdigstrikkede løsninger, men sætter derimod en række spørgsmål til debat. Hensigten med debatoplægget er dermed at rejse en debat om, hvorledes vi fremadrettet skal udvikle det kommunale ældreområde, og hvad der skal være i politisk fokus de kommende år.

Derfor inviterer KL's Sundheds- og Ældreudvalgt kommunalbestyrelsesmedlemmer med ansvar for sundheds- og ældreområdet til debat fire steder i landet.

På debatmødet får kommunalbestyrelsesmedlemmerne mulighed for at debattere ældreområdet med hinanden, og komme med input til, hvad KL fremadrettet skal anbefale til både kommuner, stat og andre aktører på området.

  Debatmøde, Nordjylland

 Debatmøde, Syddanmark

 Debatmøde, Midtjylland

 Debatmøde, Sjælland og Hovedstaden

  • PDF

    Hvad er et godt ældreliv - oplæg til debat

  • PDF

    Hvad er et godt ældreliv - samlig af debatspørgsmål (pixi-udgave)