Sundhed

Ældreområdet

På ældreområdet tilbyder kommunerne hjælp og støtte til ældre borgere, der har behov for dette, eksempelvis i form af hjemmehjælp eller tilbud om en plejebolig.

Informationer om ældreområdet

På denne side finder du aktuel information, vejledninger og anbefalinger vedr. ældreområdet. Endvidere kan du læse om udvalgte områder såsom demens, værdighedspolitikker, frit valg og rehabilitering.

 

Vejledninger 

  • PDF

    KL - God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.PDF

 

Materiale om afslutningen på livet

Nedenfor finder du materiale vedrørende afslutning på livet, udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed.

  • PDF

    STPS - En god afslutning på livet (2016).pdf

  • PDF

    STPS - FAQ vedr. fravalg af livsforlængende behandling (2016).pdf